25 lutego 2020

Raport_glosowania_20200225.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXI sesji z 2020-02-25 (Raport_glosowania_20200225.pdf - 42.797 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:35:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-115-2020.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska. (XXXI-115-2020.pdf - 209.711 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-116-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-116-2020.pdf - 209.988 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-117-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r. (XXXI-117-2020.pdf - 199.94 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-118-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-118-2020.pdf - 357.204 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-119-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXI-119-2020.pdf - 178.11 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:37:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-120-2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejsowego. (XXXI-120-2020.pdf - 196.968 KB)