30 grudnia 2019

Raport_glosowania_20191230.pdf Raport z głosowania uchwał na XXIX sesji z 2019-12-30 (Raport_glosowania_20191230.pdf - 47.217 KB)
  Data publikacji: 2019-12-31 11:31:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-107-2019.pdf w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020. (XXIX-107-2019.pdf - 98.811 KB)
  Data publikacji: 2020-01-09 14:59:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-108-2019.pdf W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną (XXIX-108-2019.pdf - 716.496 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-109-2019.pdf w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. (XXIX-109-2019.pdf - 231.638 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-110-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXIX-110-2019-scalony.pdf - 171.233 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-111-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 (XXIX-111-2019-scalony.pdf - 324.5 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-112-2019-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXIX-112-2019-scalony.pdf - 315.566 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-113-2019-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok (XXIX-113-2019-scalony.pdf - 998.695 KB)