KONSULTACJE SPOŁECZNE z mieszkańcami Mydłowca w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 

 Przedmiotem konsultacji jest zmiana rodzaju miejscowości Mydłowiec z rodzaju – część wsi Mydłów na rodzaj – wieś. Obwód konsultacyjny: Mydłowiec

 Kalendarz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Mydłowiec

 

         Data wykonania czynności

                 Konsultacyjnych

                 Treść czynności

                 konsultacyjnych

Do dnia 28 lutego 2022 r.

Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Komisji

Konsultacyjnej

Do dnia 02 marca 2022 r.

Sporządzenie spisów osób

uprawnionych do konsultacji przez stanowisko ewidencji ludności

W dniach od 3 do dnia 8 marca 2022 r.

Konsultacje

 
 

Komisja do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Mydłowiec                 

Przewodniczący Komisji  -   Jolanta Rusak

Członek Komisji               -   Zbigniew Kwiatkowski

Członek Komisji               -   Joanna Górczyńska

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Mydłowca w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Mydłowiec z rodzaju – część wsi Mydłów na rodzaj – wieś. Na podstawie art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309)