I N F O R M A C J A

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych - w dniu 13 maja 2020 roku, mogą wystąpić szkody w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia  w wyniku przymrozków wiosennych, o zgłoszenie strat w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 czerwca 2020 roku.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Iwaniskach  –  w biurze podawczym lub ze strony internetowej Urzędu Gminy  - www.iwaniska.eu

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Iwaniska.

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku.
Do wniosku producent rolny dołącza aktualną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2020 oraz kopię zgłoszenia  do systemu Identyfikacji i Rejestru Zwierząt.

Prosimy o zgłaszanie tych upraw sadowniczych, które  faktycznie uległy uszkodzeniu.

Tel. kontaktowy: 15 860 12 54 ; wew. 109.

                                                                                             Wójt Gminy Iwaniska
                                                                                          /-/
                                                                                              Marek Staniek

>>> Pobierz wniosek do zgłoszenia szkody format pdf

>>> Pobierz wniosek do zgłoszenia szkody format docx