Obwieszczenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Iwaniska_z_dnia_06_06_2023_znak_RG_6720_1_2020.pdf

Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA
Załącznik I do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - lokalizacja siedlisk i stanowisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036
Załącznik IIa do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Łagowica Stara
Załącznik IIb do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Łagowica Nowa
Załącznik IIc do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Wola Jastrzębska
Załącznik IId do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Skolankowska Wola
Załącznik IIe do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Dziewiątle
Załacznik IIf do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Marianów, Wygiełzów
Załącznik IIg do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Stobiec
Załącznik IIh do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Wzory
Załącznik IIi do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Gryzikamień
Załącznik IIj do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Łopatno
Załacznik IIk do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Ujazd, Radwan
Załącznik IIl do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Kujawy
Załącznik IIm do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANISKA - Iwaniska