Już w tym miesiącu przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą mogli spotkać się na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Przedsięwzięcie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej wśród obywateli.

Targi odbędą się w dniach 27-28.10.2022 r. Zaplanowano liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy wydarzenia dostaną okazję do nawiązania nowych kontaktów. Niewątpliwym atutem wydarzenia jest możliwość wypromowania swojej działalności.

Wymiana doświadczeń między osobami działającymi w organizacjach pozarządowych to jedna z idei, która przyświeca Targom NGO-EXPO. Uczestnicy dowiedzą się jak dobrze rozwijać fundację czy stowarzyszenie lub jak znaleźć dobre źródło finansowania, które pozwoli na realizację założonych działań. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wicepremier, prof. Piotr Gliński, który wygłosi wykład na temat organizacji obywatelskich w czasach kryzysu.

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, a także Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Prof. Piotra Glińskiego.

I TARGI NGO

CENTRUM TARGOWE KIELCE

27-28 października 2022 r.

Dzień I - 27.10.2022

10:00-10:15

Powitanie i rozpoczęcie

10:15-11:15

Wykład ekspercki: „Podejście strategiczne w rozwoju organizacji pozarządowych”.

11:15-11:30

Przerwa

11:30-12:30

Jak rozwinąć skrzydła?  Dobre praktyki rozwoju organizacji

12:30-12:45

Przerwa

12:45-13:45

Panel dyskusyjny: „Jak zapewnić trwały rozwój organizacji”

13:45-14:00

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia targów

14:00

Przerwa

15:00-16:30

Warsztaty (2 równoległe)

·        Zapewnienie dostępności działalności NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami

·        Rządowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

Dzień II - 28.10.2022

10:00-10:15

Występ artystyczny na rozpoczęcie Targów

10:15-10:30

Otwarcie II Dnia Targów

10:30-10:45

Wystąpienie gościa specjalnego:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych.

prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 

10:45-11:00

Wystąpienie gości

11:00-11:15

Występ artystyczny

11:15-11:45

Przerwa

11:45-12:45

Panel dyskusyjny:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – współpraca zamiast konkurencji. Rola NGO w procesie wdrażania czy programowania funduszy unijnych.

12:45-13:15

Prezentacja filmów o działalności organizacji realizujących projekty NOWEFIO

13:15-13:45

Występ artystyczny

13:45-14:30

Przerwa

14:30-15:15

Panele tematyczne (4 jednocześnie):

1.   Rządowe programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (NOWEFIO) szansą na realizację innowacyjnych projektów społecznych

2.  Wsparcie lokalne w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego NOWEFIO

3.   EFS i EFS+ dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych. 2014 – 2020: wykorzystane możliwości. 2021 – 2027: nowe szanse. Środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla NGO

4.   Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim w Polsce