I N F O R M A C J A

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) – GRADU -  w dniu 19 lipca 2020 roku mogą wystąpić szkody w gospodarstwach rolnych.

W związku z tym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek GRADU o zgłoszenie strat  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 roku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie www.iwaniska.eu. Wypełniony wniosek należy złożyć w okienku podawczym Urzędu Gminy Iwaniska. Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku.

Komisja może szacować straty tylko w uprawach, które znajdują się jeszcze na polu.

Do wniosku producent rolny dołącza aktualną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2020, który złożony został w ARiMR

Tel. kontaktowy  (15) 860-12-54 wew. 109

>>> Pobierz wniosek do zgłoszenia szkody format pdf

>>> Pobierz wniosek do zgłoszenia szkody format doc

 

Wójt Gminy Iwaniska 

                                                                                                     Marek Staniek