czwartek, 26 kwiecień 2018
 
 
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
 
POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWANISKA

Dnia 19 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Iwaniska a Świętokrzyskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach Oddział w Ostrowcu Św. na realizację zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja oraz magazynowanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Iwaniska”.

Z tej formy pomocy korzystają najbardziej potrzebujące osoby, posiadające skierowania wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane jest w zakresie: pozyskiwanie i wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD Podprogram 2017, magazynowanie żywności, indywidualne wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Iwaniska, prowadzenie ewidencji dystrybucji żywności oraz współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Indywidualne wydawanie żywności odbywa się w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Jana Samsonowicza 17a w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Ta pomoc pozwoli osobom ubogim na częściowe odciążenie budżetów, przeznaczenie, swoich i tak skromnych zasobów finansowych, na zakup innych niezbędnych do życia artykułów. Równocześnie nastąpi poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach – mówi Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

Gmina Iwaniska także przeznaczyła środki finansowe na realizację w/w zadania w celu niesienia pomocy mieszkańcom najbardziej potrzebującym.

 
Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim


Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Wejdź w link i wypełnij w ankietę

>>>
http://www.app2018.umws.pl/ankieta

 
Wielkanocne ozdoby w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

Pisanki, kolorowe palmy, zające, kartki świąteczne, stroiki i wiele innych wielkanocnych ozdób można było kupić na kiermaszu wielkanocnym,, który odbył się w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Swoje rękodzieła prezentowały: pani Beata Piszczela, pani Zofia Domagała. Kiermasz świąteczny budził zainteresowanie wielu osób, na stołach prezentowały się wspaniałe ozdoby, które są prawdziwym powiewem wiosny.

 
Wzorowa Gmina Iwaniska

Gmina Iwaniska otrzymała zaszczytny tytuł „Wzorowej Gminy”. Tytuł został przyznany w kategorii: Turystyka. Uroczysta Gala, na której zostały wręczone certyfikaty oraz statuetki odbyła się w czwartek 15 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach. Ogólnopolski konkurs „Wzorowa Gmina” honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 Gmina Iwaniska otrzymała w zakresie turystyki, inwestycji prowadzonych na terenie gminy Iwaniska, podjętych działań prorozwojowych, jak również w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych nagrodę w postaci certyfikatu i statuetki, którą odebrał Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Zamek Krzyżtopór  w Ujeździe - duma Gminy Iwaniska, perła województwa świętokrzyskiego, zabytek klasy międzynarodowej – to pełnia magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków.

Nagroda i przyznany tytuł „Wzorowa Gmina” to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku za realizację zadań. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Gmina Iwaniska należy do grona najlepszych samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy Wzorowa Gmina. Podstawowym celem konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie i wielotorowa promocja samorządów szczebla gminnego działających na terenie RP.

Ostatnie lata to ciężka praca w zakresie rozwoju i polepszenia warunków życia mieszkańców gminy Iwaniska. Należy pamiętać również o tym, iż nadany tytuł to także symbol sukcesu samorządu, który w wielu przypadkach jest możliwy dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków własnych gminy i środków z Unii Europejskiej.

 
Ostrzeżenie
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 19 z 19