czwartek, 26 kwiecień 2018
 
 
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe doceniony na liście Pomników Historii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w piątek, 20 marca 2018 roku, w Pałacu Prezydenckim rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. Wśród wyróżnionych znalazły się niezwykłe ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe w gminie Iwaniska. W uroczystości gminę Iwaniska reprezentowali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Dyrektor Instytucji Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Janusz Wójcik, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Górczyński i Wiesław Kowalczyk, Ewelina Staniek.  
                - Bardzo dziękuję, że lista Pomników Histrii będzie uwzględniała tak ważne i bliskie wielu Polakom, tak znane miejsca, które wszyscy podziwiamy - podkreślił Prezydent. Dziękował za opiekę nad „piękną, zabytkową substancją, nad tymi wielkimi świadectwami naszej historii, świadectwami naszych dziejów, czy w ogóle dziejów tych części dzisiejszej Polski, bo przecież nie wszystkie z tych obiektów były zbudowane polskimi rękami” – mówił Andrzej Duda. Wyjaśnił, że choć zrządzeniem losu znajdują się one dziś w granicach Polski, to stanowią bogactwo kultury europejskiej.
                - Ogromnie się cieszę, że z tym większą radością i z tym większym zainteresowaniem nasi rodacy i turyści z zagranicy będą przybywali, żeby te Państwa perełki w naszej historii, kultury, podziwiać - mówił Prezydent, zwracając się do osób reprezentujących obiekty, które zostały wpisane na listę Pomników Historii.


Czytaj całość...
 
Informacja
 
Ostrzeżenie meteo
 
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W UJEŹDZIE

18 KWIETNIA 2018 ROKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJEŹDZIE ODBYŁ SIĘ DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.

Na uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Ścibisz, Przewodniczący Komisji Oświaty – Stefan Kwiatek, Radny Gminy– Władysław Orkisz. O przedszkolakach pamiętali również Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego – Zbigniew Wołcerz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Woźniak.

Przedszkolaki ze szkoły w Ujeździe zaprezentowały ciekawy program wokalno-taneczny i wraz z uczniami klas starszych przedstawiły baśń pt. „Brzydkie Kaczątko” w pięknej scenografii z rekwizytami wykonanymi przy współpracy mam. Dzieci wykazały się umiejętnościami zdobytymi w przedszkolu. Po przedstawieniu rodzice poprosili dyrektora szkoły Marcina Urbańskiego o uroczyste pasowanie dzieci na przedszkolaków. Do grupy przedszkolnej 3-4 latków w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 17 dzieci.

Wójt Gminy Iwaniska skierował ciepłe słowa zarówno do dzieci, ich rodziców oraz do grona pedagogicznego. Nagrodził przedszkolaków gromkimi brawami i życzył przedszkolakom dużo uśmiechu, zdrowia i radości.

Dyrektor, nauczyciele i rodzice składają wyrazy wdzięczności Wójtowi Gminy Iwaniska i  Radzie Gminy Iwaniska  za utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe. Dziękują również Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

 
Oferta zajęć w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
 
 

W gminie Iwaniska odbywają się różnego typu zajęcia uzdalniające dzieci i młodzież. Są to między innymi zajęcia artystyczne, wokalne, zajęcia nauki tańca i gry na gitarze. Spotkania prowadzone są w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Zajęcia artystyczne jako dwugodzinne spotkania, odbywają się w każdy wtorek i piątek od godz. 15:00 do 17:00. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Młodym mieszkańcom gminy Iwaniska wykonywane prace plastyczne dają poczucie satysfakcji, bycia ważnym i pożytecznym. Bez wątpienia, na właściwe relacje wpływa osoba prowadzącego, z którą młode talenty mają świetny kontakt. Prowadzącym zajęcia jest Anna Piwińska-Prokop. Zajęciom towarzyszy atmosfera zapewniająca uczestnikom życzliwość, a także integracja w zespole.

Zajęcia wokalne odbywają się w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:15 w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach ul. Rynek 1, I piętro. Dzieci uczęszczające na zajęcia mogą pracować nad dykcją i prawidłową wymową. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistkę w dziedzinie wokalnej – Magdalenę Szemraj, odbywają się w kilku grupach, które zostały dopasowane pod względem diagnozy głosu każdego uczestnika zajęć. Grupa ma charakter otwarty i zaprasza do udziału w zajęciach każdego, kto uwielbia muzykę.

Czytaj całość...
 
Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!
Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) –  tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracjiwe właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby.Z chwilą  otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które  dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym.23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień  w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend,  telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

 Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

 
Projekt unijny
 
Przedstawienie o znaczeniu krzyża
 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach w szczególności klasa II C gimnazjum wraz z nauczycielami przygotowali występ, który przyczynił się do głębokiej refleksji nad naszym codziennym życiem. Głównym celem inscenizacji było ukazanie znaczenia Krzyża, który jest znakiem Zbawienia oraz kształtowanie postawy radości oraz nadziei płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania. Występ wzbogacony został o oprawę muzyczną Zbigniewa Preisnera, ale nie zabrakło również przepięknych pieśni wykonywanych przez uczennice Magdę Głowacką i Julię Pasik, które swoimi głosami stworzyły piękną atmosferę występu. Ponadto uczniowie wykonali pieśń „Rozpięty  na ramionach” pokazując swoje umiejętności gry na gitarze. Przedstawione były także scenki pantomimiczne, które miały na celu ukazanie, jak człowiek potrafi wyjść na dobrą drogę tylko poprzez cierpienie i Bożą pomoc. Dekorację przygotowała pani Beata Piszczela.

Podczas występu obecne były władze Gminy Iwaniska, Pan Wójt Marek Staniek oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz. Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Pani Danuta Kargulewicz, Ksiądz Dziekan Proboszcz Parafii Wacław Gieniec oraz Ksiądz Wikariusz Rafał Golonka, jak również Wicedyrektorzy Pani Zdzisława Radzimowska i Anna Kapsiak.

Wszystkim przybyłym gościom Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek złożył serdeczne życzenia wielkanocne oraz podziękowania.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 19