wtorek, 23 styczeń 2018
 
 
Budżet mocno inwestycyjny. Rozmowa z Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska

Jaki jest tegoroczny budżet gminy Iwaniska?

Tegoroczny budżet został uchwalony pod koniec grudnia ubiegłego roku i jest mocno inwestycyjny. Planowane dochody to ponad 27,5 miliona złotych, wydatki zaplanowane na poziomie 27,4 miliona złotych. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki finansowe na inwestycje wieloletnie oraz te, które będą dofinansowane ze środków unijnych.  Będziemy realizować różne projekty w ramach programów regionalnych, na przykład projekt „Z wiarą w przyszłość” – zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”. W tym roku na ten projekt przeznaczymy prawie sto tysięcy złotych. Wspólnie z gminą Bogoria przystępujemy do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Zwiększenie dostępu i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska”, który pozwoli na wymianę wodomierzy u wszystkich użytkowników sieci z obu gmin. Nowe, elektroniczne liczniki pozwolą nie tylko komputerowo spisywać wodę ale także uzyskiwać informacje o awariach i spadkach ciśnienia wody. Na cel przeznaczymy 130 tysięcy złotych w ciągu 2 lat. Jesteśmy również po wstępnej ocenie projektu rewitalizacji Iwanisk. Mamy na ten cel zabezpieczone środki finansowe w tegorocznym budżecie i na kolejne cztery lata. Przymierzamy się także do projektu  zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 200 tysięcy złotych i na przyszły rok także 200 tysięcy złotych. Chcemy zagospodarować staw w Mydłowie oraz wybudować parking przy cmentarzu w tej miejscowości. To nie jedyny projekt dla Mydłowa. Planujemy zagospodarować teren miedzy szkołą i kościołem. W tym roku opracowujemy projekt. Zamierzamy pozyskać 500 tysięcy złotych na ten cel z PROW.

Czytaj całość...
 
Święto Babci i Dziadka PSP Mydłów

W Szkole Podstawowej w Mydłowie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.

W dniu 19.01.2018r. w Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oprócz licznie zgromadzonych babć i dziadków, nauczycieli oraz uczniów szkoła gościła wójta Gminy Iwaniska - pana Marka Stańka, oraz radnych - pana Cezarego Miśkiewicza i  pana Wiesława Kowalczyka. Pan wójt, zabierając głos podziękował za przygotowanie przedstawienia nauczycielom oraz dzieciom. Babciom i dziadkom przekazał najszczersze życzenia.  

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli obejrzeć swoje pociechy przedstawiające montaż słowno – muzyczny pt. „ Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent. Przygotowany został on pod czujnym okiem wychowawców: Pani Anny Majsak, Pani Doroty Tomaszewskiej oraz Pani Danuty Judy. Pani dyrektor Grażyna Krakowiak złożyła wszystkim przybyłym babciom i dziadkom serdeczne życzenia.

 Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami - były to piękne laurki zdobione motywami kwiatów. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy.

 
Ostrzeżenie meteo
 
 
Jasełka w Mydłowie
 

   W dniu 20 grudnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się uroczystość opłatkowa pod  hasłem: „Dziecię nam się narodziło ”. Tradycją Szkoły Podstawowej w Mydłowie jest coroczne organizowanie Jasełek, przedstawienia opartego na motywach związanych z zagadką Bożego Narodzenia. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie akademii byli: pani Anna Maj, pani Mirosława Tutak oraz ks. Tomasz Kwaśnik. W Jasełkach uczestniczyli: wójt Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – pan Andrzej Ścibisz, przewodniczący Komisji Oświaty – pan Stefan Kwiatek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – pani Grażyna Krakowiak, radni Gminy Iwaniska – pan Wiesław Kowalczyk oraz pan Cezary Miśkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców- pani Dorota Miśkiewicz, proboszcz Parafii Mydłów – ks. Tomasz Kwaśnik, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W tym roku młodzi profesjonaliści również stanęli na wysokości zadania odzwierciedlając epizody z życia nowonarodzonego dzieciątka. Cała uroczystość przeplatana była pięknymi kolędami, które wprowadziły społeczność lokalną oraz obecnych gości

w niepowtarzalny nastrój. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń płynących od  wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka, przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska – pana Andrzej Ścibisza, przewodniczącego Komisji Oświaty – pana  Stefana  Kwiatka, radnego Gminy Iwaniska – pana Wiesława Kowalczyka oraz pana Cezarego Miśkiewicza. Przedstawiciele poszczególnych klas otrzymali opłatki do podzielenia się  ze swoimi kolegami i koleżankami. Anna Majsak

 
Sukcesy wokalistek z Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

Solistki uczęszczające na zajęcia wokalne do Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach wspaniale zaprezentowały się podczas tegorocznego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 8 stycznia w Opatowskim Ośrodku Kultury. Wokalistki bardzo ambitnie przygotowywały się do festiwalu, wraz z instruktorką śpiewu Magdaleną Szemraj długo pracowały nad utworami. Zaśpiewały trudny repertuar, kolędy i pieśni świąteczne w nowoczesnych aranżacjach. Swoimi występami ujęły jury i aż dwie z reprezentantek Iwanisk zdobyły nagrody. Weronika Kijanka otrzymała III miejsce a Katarzyna Grudzień wyróżnienie.
Czytaj całość...
 
Informacja
 
 
Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

W dniu 5 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach odbyło się posiedzenie  Zarządu Gminnego ZOSP RP w Iwaniskach. W spotkaniu tym uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie kpt. mgr inż. Sylwester Kochanowicz, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Iwaniskach Adam Sajda, Komendant Gminny Waldemar Pietrzyk oraz przedstawiciele ośmiu jednostek OSP z terenu gminy Iwaniska.

Główną tematyką posiedzenia było podsumowanie roku 2017 w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z  terenu gminy Iwaniska, a także omówienie bieżących spraw, ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych,które odbędą się w 2018 roku. Dalszym tematem posiedzenia było pozyskiwanie środków na zakup sprzętuoraz remonty budynków straży, a także omówiona została organizacja imprez sportowo-pożarniczych przypadających na obecny rok.

Wójt Gminy Iwaniska przedstawił budżet dla jednostek OSP w bieżącym roku. Zapewnił również, żebędzie starał się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, których celem będzie usprawnienie funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie gminy Iwaniska.

 
Informacja