wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Rozbudowa szkoły w Ujeździe

Trwa rozbudowa szkoły w Ujeździe. Wprowadzona reforma oświaty, zmieniająca szkoły z sześcio- na ośmioklasowe spowodowała konieczność dostosowania budynków oświatowych w gminie Iwaniska do nowych potrzeb.  

- Chcemy zapewnić zwiększonej liczbie uczniów komfortowe warunki nauki – podkreśla wójt Marek Staniek.

Pierwszy etap rozbudowy budynku szkolnego w miejscowości Ujazd obejmuje rozbudowę szkoły wraz z łącznikiem. Projektowany budynek szkoły zlokalizowany jest w środkowej części działki po południowej stronie budynku istniejącej szkoły. Budynek zostanie funkcjonalnie i technicznie połączony z budynkiem istniejącym.

Program funkcjonalny przewiduje zorganizowanie w rozbudowanym obiekcie szkoły podstawowej ośmiooddziałowej, wydzielonego pomieszczenia dla grupy zerowej, punktu przedszkolnego z trzema grupami rocznikowymi i zespołu żywieniowego oraz świetlicy. 
wstecz   dalej »