piątek, 24 maj 2019
 
 
W gminie Iwaniska rozpoczęto nowy rok szkolny

Uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w świątyni parafialnej oraz okolicznościowymi wystąpieniami rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Uczniowie podejmą naukę w ośmiu klasach pięciu szkół podstawowych położonych na terenie gminy Iwaniska. Ostatni rok nauki rozpoczęli również uczniowie trzecich klas z publicznego gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach.

W szkole podstawowej w Iwaniskach był to wyjątkowy początek roku szkolnego związany z pożegnaniem dotychczasowego dyrektora szkoły Wacława Słowika, który przez 16 lat pełnił funkcję dyrektora najpierw Publicznej Szkoły podstawowej w Iwaniskach, później Zespołu Szkół Podstawowych z oddziałem gimnazjalnym a następnie w wyniku reformy edukacji w roku szkolnym 2017/2018 ponownie dyrektora placówki w Iwaniskach.

Uroczystość rozpoczęła p.o. dyrektora szkoły Anna Michalska – Kapsiak wraz z Zdzisławą Radzimowską, nie kryjąc łamiącego się głosu z powodu odejścia na emeryturę dotychczasowego dyrektora. „ To zaszczyt być dyrektorem szkoły, ale też odpowiedzialna funkcja. Dyrektor odpowiada bowiem za całe grono pedagogiczne, sprawy bieżące szkoły, ale również uczniów.  Jest nie tylko kierownikiem administracyjnym, lecz przede wszystkim ojcem – i Ty takim ojcem byłeś dla nas Panie Dyrektorze” – mówiła Michalska Kapsiak. 

Podziękowania za wieloletnią posługę dyrektora Słowika  złożyli również nauczyciele. Delegacja członków Związku Nauczycielstwa Polskiego również skierowała piękne słowa w kierunku emerytowanego dyrektora dziękując za Jego współpracę z ZNP jako partnerem społecznym szkoły.     „Dobry aktor to nie ten, który wchodząc na scenę otrzymuje oklaski, lecz ten który schodząc z niej otrzymuje gromkie brawa”. – mówiła Edyta Czub, członek ZNP parafrazując słowa reżysera Andrzeja Wajdy. „Dobrym kapitanem załogi byłeś Panie Dyrektorze, rejs pod Twoją banderą był czasem wzmożonej pracy, sukcesów i satysfakcji” – kontynuowała.Na rozpoczęciu roku szkolnego w Iwaniskach obecni byli również Wójt Gminy Marek Staniek z przewodniczącym rady gminy Andrzejem Ścibiszem i dyrektorem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iwaniskach panią Dorotą Kargulewicz. „Był to czas owocnej współpracy. Dyrektor Słowik przeszedł przez wszystkie reformy edukacji ostatnich lat. Zrobił to obronną i zwycięską ręką. Za to doświadczenie i pracę szczególnie w ostatnim czasie serdecznie dziękujemy” – mówił wójt. Następnie została wręczona w podziękowaniu za wieloletnią pracę dyrektora tablica pamiątkowa od władz gminy.

Władze odwiedziły również szkoły w Woli Jastrzębskiej, Wygiełzowie i Ujeździe gdzie miały miejsce spotkania z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym.

W Szkole Podstawowej w Mydłowie miało miejsce uroczyste poświęcenie i  otwarcie nowopowstałego uniwersalnego  boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Boisko jest wyposażone w bramki, siatkę oraz kosze do gry w koszykówkę.  Będzie służyło dzieciom w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Przecięcia wstęgi dokonał wójt Gminy, radny z Mydłowa Cezary Miśkiewicz, dyrektor szkoły Grażyna Krakowiak oraz pełni uśmiechu na twarzy uczniowie.Nie tylko szkoła podstawowa w Mydłowie może cieszyć się nowym obiektem. W trakcie rozbudowy jest placówka w Jastrzębskiej Woli i Ujeździe. W pierwszej z nich powstaje nowy budynek na południowej stronie istniejącej szkoły. Będzie on połączony z już istniejącym budynkiem a w środku mają być trzy nowe sale dydaktyczne, szatnia szkolna, sanitariat dla niepełnosprawnych oraz sala gimnastyczna. Powstanie również kotłownia na paliwo stałe wraz z częścią socjalną obsługi kotłowni. W ujeździe również budowany jest nowy obiekt, który połączony będzie z już istniejącą szkołą. Powstanie w nim pięć sal dydaktycznych.

Modernizacja budynku w Woli Jastrzębskiej i Ujeździe wynika z reformy edukacji oraz bieżącej eksploatacji obiektów. Inwestycje pochodzą ze środków własnych budżetu.

Do pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz jedenastu oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie  759 dzieci z pośród których 429 uczy się na terenie samych Iwanisk. 
wstecz   dalej »