środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Pieniądze z województwa dla gminy Iwaniska


25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie, Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z Skarbnik Gminy Teresą Kaptur podpisaliz Markiem Szczepanikiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, stosowne umowy dofinansowania projektów na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Przepiórowie oraz przebudowę drogi Krępa Górna - Planta.

Pieniądze na w/w inwestycje, jak zaznaczył Marek Szczepanik, pochodzą z budżetu województwa i nie są objęte dofinansowaniem unijnym.

Wartość projektu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przepiórowie wynosi 11 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie obejmuję kwotę 6 tysięcy złotych, a wkład własny wynosi 5 tysięcy złotych z budżetu Gminy Iwaniska.Natomiast 20 tysięcy złotych wynosi dofinansowanie do przebudowy drogi Krępa Górna – Planta, której wartość kosztorysowa wynosi 274 835,87 zł.

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przepiórowie pozwoli na realizację działalności Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców - powiedział Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

 
wstecz   dalej »