środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Radwanie


W dniu 22 lipca 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy w miejscowości Radwan, które rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Wacława Gieńca. Po Mszy Św. ks. proboszcz Wacław Gieniec poświęcił budynek świetlicy, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniew Wołcerz, Radna Powiatu Opatowskiego Maria Serwinowska, Radna Powiatu Opatowskiego Wiesława Słowik, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Górczyński, Sołtys Sołectwa Radwan Zofia Kowalska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Marcin Urbański, mieszkańcy i dzieci.

Mieszkańców wsi i okolic, zebranych gości powitali Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz z Panią Sołtys – Zofią Kowalską. Dziękowali wszystkim zebranym za przybycie i za zaangażowanie w przygotowanie tego spotkania. Wyrazy podziękowań skierowali również do Przewodniczącego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wołcerza za przekazanie prezentu.

- Głównym celem budowy i adaptacji każdej ze świetlic było stworzenie mieszkańcom centrum życia kulturalnego i miejsca spotkań. Nowopowstała świetlica zapewni Wam, drodzy mieszkańcy, miejsce idealne do spotkań integracyjnych, a także działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wspomnieć należy także o pięknym i pysznym torcie zwieńczonym wizerunkiem nowej świetlicy przygotowanym przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej zakończyły wspólne gry i zabawy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą, które przeprowadziła Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Nie zabrakło także nagród, które na koniec Wójt Gminy Iwaniska wręczył dzieciom za aktywny udział we wspólnych zabawach.


 
wstecz   dalej »