czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego 2017/2018  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 1000 odprawioną przez Ks. Proboszcza Tomasza Kwaśnika. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, na górnym korytarzu o godz. 1100  nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

     Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas:  Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Zdzisława Radzimowska – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, Wiesław Kowalczyk i Cezary Miśkiewicz – Radni Gminy Iwaniska, Andrzej Ścibisz – Przewodniczący Rady Gminy, Ks. Proboszcz Tomasz Kwaśnik oraz  Przewodniczący Komisji Oświaty – Stefan Kwiatek

Klasa III  gimnazjum – opuszczająca szkolne mury, programem artystycznym pożegnała rok szkolny. Za przygotowanie dzieci do występu odpowiedzialnymi nauczycielami były pani Barbara Herezy i pani Mirosława Tutak. Następnie pani dyrektor wspólnie z panem wójtem wręczyła nagrody i dyplomy dla uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią i otrzymali świadectwo z paskiem. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców w klasach. Anna Majsak

 
wstecz   dalej »