niedziela, 16 grudzień 2018
 
 
POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWANISKA

Dnia 19 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Iwaniska a Świętokrzyskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach Oddział w Ostrowcu Św. na realizację zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja oraz magazynowanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Iwaniska”.

Z tej formy pomocy korzystają najbardziej potrzebujące osoby, posiadające skierowania wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane jest w zakresie: pozyskiwanie i wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD Podprogram 2017, magazynowanie żywności, indywidualne wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Iwaniska, prowadzenie ewidencji dystrybucji żywności oraz współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Indywidualne wydawanie żywności odbywa się w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Jana Samsonowicza 17a w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Ta pomoc pozwoli osobom ubogim na częściowe odciążenie budżetów, przeznaczenie, swoich i tak skromnych zasobów finansowych, na zakup innych niezbędnych do życia artykułów. Równocześnie nastąpi poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach – mówi Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

Gmina Iwaniska także przeznaczyła środki finansowe na realizację w/w zadania w celu niesienia pomocy mieszkańcom najbardziej potrzebującym.

 
wstecz   dalej »