środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Wzorowa Gmina Iwaniska

Gmina Iwaniska otrzymała zaszczytny tytuł „Wzorowej Gminy”. Tytuł został przyznany w kategorii: Turystyka. Uroczysta Gala, na której zostały wręczone certyfikaty oraz statuetki odbyła się w czwartek 15 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach. Ogólnopolski konkurs „Wzorowa Gmina” honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 Gmina Iwaniska otrzymała w zakresie turystyki, inwestycji prowadzonych na terenie gminy Iwaniska, podjętych działań prorozwojowych, jak również w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych nagrodę w postaci certyfikatu i statuetki, którą odebrał Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Zamek Krzyżtopór  w Ujeździe - duma Gminy Iwaniska, perła województwa świętokrzyskiego, zabytek klasy międzynarodowej – to pełnia magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków.

Nagroda i przyznany tytuł „Wzorowa Gmina” to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku za realizację zadań. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Gmina Iwaniska należy do grona najlepszych samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy Wzorowa Gmina. Podstawowym celem konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie i wielotorowa promocja samorządów szczebla gminnego działających na terenie RP.

Ostatnie lata to ciężka praca w zakresie rozwoju i polepszenia warunków życia mieszkańców gminy Iwaniska. Należy pamiętać również o tym, iż nadany tytuł to także symbol sukcesu samorządu, który w wielu przypadkach jest możliwy dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków własnych gminy i środków z Unii Europejskiej.

 
wstecz   dalej »