poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
Spotkanie Koła Pszczelarzy w Iwaniskach
 
 
 

Spotkanie członków Koła Pszczelarzy zorganizowane w dniu 25 lutego 2018r. w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach przyniesie owocne rezultaty w funkcjonowaniu Koła i planowanych jego działaniach.

W spotkaniu udział wzięli: Prezes Koła Henryk Szczepański, Zastępca Prezesa Tadeusz Masternak, Skarbnik Czesław Baran, Sekretarz Bożena Łata oraz członkowie Koła Pszczelarzy w Iwaniskach. Gościem spotkania był Wójt Gminy Iwaniska Marek  Staniek i Kierownik biura Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu - Szymon Kaca.

Tematem wiodącym spotkania była możliwość dofinansowania z funduszu krajowego i europejskiego sprzętu pszczelarskiego, poruszone zostały tematy zakupu leków dla matek pszczelich, sprawy związane z zakupem sztandaru i pocztu sztandarowego. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek zaoferował zebranym uczestnikom pomoc w zakresie dofinansowania sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Iwaniskach.

Bardzo ważnym elementem spotkania był także temat związany z współpracą i dotarciem do jak największej grupy rolników, sadowników i działkowiczów, by rozważnie i mądrze działali, zgodnie z przepisami prawa,  w zastosowaniu środków ochrony roślin.

Corocznie pszczelarze tracą pszczoły na skutek nieumiejętnego wykonywania oprysków. Dlatego tak ważne jest informowanie rolników o tym jak prawidłowo chronić owady zapylające rośliny i kwiaty, przypominać że tego typu środki eliminują nie tylko chwasty i różnego rodzaju szkodniki, ale również pszczoły i owady zapylające.

Szacuje się że korzyści z tytułu wykorzystania pszczół jako zapylaczy są od 30 do 100 razy większe niż korzyści jakie uzyskuje pszczelarz sprzedając wszystkie pozyskane produkty pszczele.

 
wstecz   dalej »