niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Trwają prace budowlane przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe

W miejscowości Ujazd, gmina Iwaniska, rozpoczęły się prace budowlane inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – dobudowa” obejmuje dobudowę sal dydaktycznych, szatni i węzła sanitarno-higienicznego. Rozbudowa budynku szkoły ma zapewnić powiększenie o pięć klas lekcyjnych. - Inwestycja ta jest konieczna ze względu na zbyt duży obręb szkoły, który obejmuje takie miejscowości jak Haliszka, Ujazd, Toporów, Kopiec, Kujawy, Radwan, Radwanówek, Oporów i Oporówek. W miejscowościach tych znajduje się wiele rodzin młodych, które rozbudowują bądź budują własne domy. Teren jest rekreacyjny i urokliwy ze względu na znajdujące się w pobliżu ruiny zamku Krzyżtopór. Rozbudowa  szkoły w Ujeździe jest konieczną i zarazem priorytetową sprawą, chociażby ze względu na podyktowaną reformę oświaty, zakładającą tworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe znajduje się przedszkole, które musi spełniać odpowiednie warunki lokalowe. Podjęta inwestycja ma na celu zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży. – mówi Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. Termin zakończenia prac szacuje się na rok 2019.

 
wstecz   dalej »