środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach w gminie Iwaniska
Właśnie dobiegły końca wakacje –  czas odpoczynku i relaksu dla uczniów i nauczycieli. Rozpoczynający się nowy rok szkolny 2017/2018 miał tym razem w szkołach inaugurację nie pierwszego, lecz czwartego września. Wynikło to z faktu, że dzień pierwszego września przypada w tegorocznym kalendarzu w piątek.Tak więc w deszczowej aurze w poniedziałek uczniowie Gminy Iwaniska udali się do swych kościołów parafialnych w Mydłowie oraz Iwaniskach, by mszą świętą rozpocząć rok nauki. W związku z reformą oświaty samorząd gminy podjął decyzję o rozwiązaniu istniejącego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach i utworzeniu pięciu ośmioletnich szkół podstawowych: w Iwaniskach, Mydłowie, Ujeździe, Woli Jastrzębskiej i Wygiełzowie.
Inauguracja nowego roku szkolnego w największej placówce na terenie gminy, czyli w Iwaniskach, gdzie do podstawówki włączono również oddziały gimnazjum, rozpoczęła się około godziny dziewiątej. Kadra kierownicza w składzie: dyrektor Wacław Słowik oraz wicedyrektorzy Anna Michalska – Kapsiak i Zdzisława Radzimowska powitali zgromadzonych na uroczystości: Wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka, przewodniczącego rady gminy Andrzeja Ścibisza, przewodniczącego komisji oświaty Stefana Kwiatka, księży parafii Iwaniska, nauczycieli oraz licznie zgromadzonych rodziców i dzieci. Pan dyrektor zapoznał z organizacją roku szkolnego, podkreślając, że reforma przyczyniła się do nowych rozwiązań, choćby w dziedzinie wykorzystania budynku gimnazjum, co spowoduje, że szkoła podstawowa uniknie dwuzmianowości. Przedstawiono uczniom wychowawców klas oraz przydział sal lekcyjnych.

Pan wójt, zabierając głos, podziękował panu Słowikowi jako dyrektorowi dotychczasowego zespołu szkół oraz powitał go w roli dyrektora nowej ośmioletniej szkoły podstawowej, życząc mu sukcesów w niełatwej pracy, jaką jest dziś zarządzanie w oświacie. Następnie panowie reprezentujący gminę Iwaniska udali się do kolejnych placówek, zaś dzieci i młodzież pośpieszyli na spotkanie z wychowawcami klas. Rok szkolny 2017/2018 można uznać za otwarty, należałoby jedynie życzyć uczniom i nauczycielom owocnej, pełnej pożądanych efektów pracy.

 
 
 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO  2017 / 2018 W MYDŁOWIE
W dniu 4 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018. 

W inauguracji roku szkolnego uczestniczyli: wójt Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – pan Andrzej Ścibisz, przewodniczący Komisji Oświaty – pan Stefan Kwiatek, dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – pani Danuta Kargulewicz, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – pani Teresa Słowik, proboszcz Parafii Mydłów – ks. Tomasz Kwaśnik, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

Uroczystość szkolna została rozpoczęta od wprowadzenia pocztu flagowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2017/2018 dokonała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – pani Teresa Słowik, która podkreśliła w swoim przemówieniu, aby edukacja zmierzała w kierunku podwyższania jakości pracy szkoły. Wspomniała o 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz o tegorocznych ofiarach kataklizmu w czasie wakacyjnego obozu harcerskiego, co zostało uczczone minutą ciszy.

Pani dyrektor Teresa Słowik złożyła podziękowania dla wójta Gminy Iwaniska pana Marka Stańka i całej Rady Gminy na czele z przewodniczącym Rady Gminy panem Andrzejem Ścibiszem oraz dla przewodniczącego Komisji Oświaty  pana Stefana Kwiatka, a także radnych: pana Cezarego Miśkiewicza i pana Wiesława Kowalczyka za przeprowadzony remont kanalizacji i łazienek oraz pomalowanie korytarzy w budynku szkoły w Mydłowie w czasie wakacji.

Następnie głos zabrał wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek. Wręczył nominację pani Teresie Słowik na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie oraz złożył gratulacje. Powiedział, że szkoła w Mydłowie będzie w dalszym ciągu modernizowana. W najbliższych planach jest postawienie nowoczesnej sali gimnastycznej, wykonanie boiska tartanowego oraz zwiększenie liczby sal lekcyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Ścibisz również złożył gratulacje dyrektorowi szkoły pani Teresie Słowik w związku z objęciem funkcji oraz zadeklarował wsparcie Rady Gminy dla przeprowadzenia prac remontowych, mających na celu unowocześnienie szkoły w Mydłowie. W imieniu Grona Pedagogicznego gratulacje i ciepłe słowa w kierunku pani dyrektor Teresy Słowik skierowała nauczyciel historii – pani Barbara Herezy, a nauczyciel pani Mirosława Tutak wręczyła kwiaty.

Z kolei pan wójt Marek Staniek, dyrektor szkoły pani Teresa Słowik, przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Miśkiewicz i przedstawiciel uczniów – Jeremiasz Kowalczyk z klasy III, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi przy zmodernizowanych łazienkach. Dyrektor szkoły pani Teresa Słowik wręczyła nauczycielowi pani Annie Majsak Akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, poinformowała, że pani Magdalena Chruściel uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, przedstawiła uczniom wychowawców poszczególnych klas oraz życzyła nauczycielom i uczniom konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do efektywnej pracy i sukcesów.  Mirosława Tutak

 
wstecz   dalej »