piątek, 24 maj 2019
 
 
Nowa droga w Gryzikamieniu

W Gryzikamieniu uroczyście otwarto drogę gminą do użytku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Radny Rady Gminy Iwaniska Sławomir Sadaj, Sołtys Sołectwa Gryzikamień Bogusław Dziedzic oraz mieszkańcy wsi Gryzikamień.

 

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy wsi, dla których remontowany odcinek jest niezwykle ważny, ponieważ jest to główny ciąg komunikacyjny wsi.

 - Cieszę się, że w naszej gminie realizowane są remonty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja z pewnością przyczyni się do polepszenia warunków przemieszczania się w gminie Iwaniska, zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych  – podkreślił Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek.

Podjęta inwestycja obejmowała 990 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej. Zostały utwardzone i wyrównane pobocza po obu stronach jezdni. Zlikwidowany został problem licznych nierówności i spękań w obrębie nawierzchni drogi. 
wstecz   dalej »