czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Gryzikamień

W Gryzikamieniu nastąpiło uroczyste otwarcie drogi gminnej do użytku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Radny Rady Gminy Iwaniska Sławomir Sadaj, Sołtys Sołectwa Gryzikamień Bogusław Dziedzic oraz mieszkańcy wsi Gryzikamień. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy wsi, dla których remontowany odcinek jest niezwykle ważny, ponieważ jest to główny ciąg komunikacyjny wsi.  - Cieszę się, że w naszej gminie realizowane są remonty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja z pewnością przyczyni się do polepszenia warunków przemieszczania się w gminie Iwaniska, zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych  – podkreślił Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. Podjęta inwestycja obejmowała 990 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej. Zostały utwardzone i wyrównane pobocza po obu stronach jezdni. Zlikwidowany został problem licznych nierówności i spękań w obrębie nawierzchni drogi.

 
wstecz   dalej »