środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe ruszy już w tym roku

W gminie Iwaniska trwają przygotowania do dużej inwestycji, związanej z oświatą. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe rozpocznie się jeszcze w tym roku. Szkoła będzie większa. - Reforma oświaty, która wprowadza szkoły ośmioklasowe spowodowała, że musimy dostosować budynki szkół w gminie do zwiększonej liczby uczniów – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Stąd też między innymi konieczność rozbudowy budynku szkoły w Ujeździe. Chcemy zapewnić zwiększonej liczbie uczniów komfortowe warunki nauki.

Pierwszy etap rozbudowy budynku w Ujeździe obejmował będzie rozbudowę szkoły wraz z łącznikiem. Nowa część powstanie w środkowej części działki, po południowej stronie istniejącej szkoły. Budynek zostanie połączony z budynkiem już istniejącym. Projekt przewiduje zorganizowanie w rozbudowanej części ośmioklasowej szkoły podstawowej, wydzielonego pomieszczenia dla grupy zerowej, przedszkola z trzema grupami rocznikowymi i miejsca do spożywania posiłków oraz świetlicy. Nowy budynek będzie jednokondygnacyjny zaprojektowany w technologii mieszanej żelbetowej i murowanej ze stropem żelbetowej krytym dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu i elewacji z desek elewacyjnych. Projekt przewiduje też lokalizację głównych wejść do budynku szkoły od strony wschodniej przez projektowany łącznik oraz wyjście ewakuacyjne  od strony północnej z części istniejącej. Przewidziano dwa odrębne wejścia: do szkoły i przedszkola. Pierwszy etap inwestycji, który ruszy już wkrótce, przewiduje wykonaniem budynku w stanie surowym otwartym bez stolarki okiennej i drzwiowej, za to z pokryciem dachowym z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

 
wstecz   dalej »