środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Remonty budynków szkolnych ruszyły

Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszają remonty w budynkach szkół na terenie gminy Iwaniska. Tegoroczne modernizacje podyktowane są nie tylko bieżącą eksploatacją obiektów ale także reformą edukacji. Generalny remont rozpoczął się w szkole podstawowej w Mydłowie. - Wymienione zostaną rury wodno – kanalizacyjne całego ciągu wod– kan. Zmodernizowane zostaną łazienki, które dostosujemy do potrzeb szkoły ośmioklasowej – wyjaśnia wójt Marek Staniek. - Remont w Mydłowie potrwa do końca wakacji, jego koszt to około 100 tysięcy złotych. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, szkoła będzie odnowiona.

To nie jedyny zakres prac w Mydłowie zaplanowany na ten rok. Jesienią zalane zostaną fundamenty pod salę sportową. Władze gminy planują także kolejny remont wewnątrz budynku.

- Chcemy, żeby przedszkole i zerówka miały osobne wejście do szkoły. Szykujemy też boisko tartanowe i zagospodarowanie terenu wokół szkoły – mówi wójt Marek Staniek.

W związku z reformą oświaty ruszy w tym roku również rozbudowa szkoły w Ujeździe.

- Dobudowanych zostanie pięć klas wraz z zapleczem sanitarnym – mówi wójt. – Koszt dobudowy około 800 tysięcy złotych. W tym roku ogłosimy też przetarg na rozbudowę szkoły w Jastrzębskiej Woli. Planowany koszt to około 600 tysięcy złotych.

Gmina jest już po przetargu na docieplenie i zmianę elewacji zewnętrznej wraz z wymianą rynien i okien w budynku szkoły podstawowej w Wygiełzowie.

W związku z reformą rada gminy zdecydowała o przeznaczeniu bardzo dużych środków finansowych na remonty szkół. Być może jeszcze w tym roku ruszy budowa trzech boisk tartanowych.

Przypomnijmy, w związku z reformą edukacji polegającą na wygaszaniu gimnazjów rada gminy Iwaniska podjęła uchwałę o utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych. Zgodnie z uchwałą utworzone zostaną ośmioklasowe szkoły podstawowe w Mydłowie, w Ujeździe, w Iwaniskach, Wygiełzowie, Jastrzębskiej Woli.

Budynek gimnazjum w Iwaniskach nadal będzie wykorzystany do celów oświatowych, będą się w nim uczyły klasy 6-8 szkoły podstawowej.

 
wstecz   dalej »