czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Świetlice dla Radwana i Przepiórowa

Dwie kolejne miejscowości w gminie Iwaniska będą posiadały własne świetlice wiejskie. Obecnie przygotowana została koncepcja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Radwan. W Przepiórowie natomiast trwają prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej.

W Radwanie zakres prac koncepcji projektowej obejmował wykonanie koncepcji budynku świetlicy wiejskiej parterowej ze strychem wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni użytkowej ok. 90 metrów kwadratowych.  W budynku przewidziane są następujące pomieszczenia: świetlica, kuchnia, wc, wc dla niepełnosprawnych, korytarz.

Budynek ogrzewany będzie kominkiem z płaszczem wodnym. Obiekt zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożaru, alarm i monitoring. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie trwają prace wykończeniowe w budynku świetlicy w Przepiórowie.

- Budynek stał nieużytkowany od blisko 20 lat – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Obecnie posiadamy środki finansowe, które pozwolą na wykończenie tego obiektu. Będzie on służył nie tylko strażakom ale także członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, które działa w Przepiórowie. Nasza społeczność potrzebuje miejsc, w których będzie mogła się spotkać, zorganizować uroczystość, spędzić czas wolny.  

Termin zakończenia prac w świetlicy w Przepiórowie zaplanowany został na koniec marca 2018 roku.
 
wstecz   dalej »