piątek, 24 maj 2019
 
 
Przedszkolaki dbają o środowisko

Przystępując do konkursu „Śmieciowy Potwór” organizowanego przez Nadleśnictwo Łagów w Przedszkolu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach wśród przedszkolaków zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem filmu,    plansz edukacyjnych, kart pracy, odpadów – zawierającymi zagadnienia z zakresu: zanieczyszczenia środowiska, segregowania śmieci, przetwarzania odpadów – recyklingu,  dbania o środowisko, w którym żyjemy. Odbyły się one w formie mini wykładów z pokazem, ćwiczeń, zabaw, pogadanek, dyskusji i obserwacji oraz prac plastycznych.

W trakcie zajęć dzieci poznały przyczyny zanieczyszczenia naszej planety oraz sposoby zapobiegania im. Rozpoznawały symbole związane z segregacją odpadów. Chętnie brały udział w segregacji śmieci przyporządkowując przedmioty do poszczególnych pojemników. Zauważali, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko, w którym żyjemy. Z zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną „Dzieci segregują śmieci” oraz współuczestniczyły w układaniu Kodeksu Przyjaciela Przyrody. Potrafią powiedzieć, co dzieje się z segregowanymi odpadami. Przedszkolaki z zaangażowaniem brały udział w zajęciach. Swoimi spostrzeżeniami dzieliły się z rodzicami, którzy włączyli się do konkursu „ŚMIECIOWY POTWÓR”. Podczas zabaw i spacerów coraz częściej zwracają uwagę na ład i porządek wokół siebie i w swoim otoczeniu.

 
wstecz   dalej »