piątek, 24 maj 2019
 
 
Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach

Gmina Iwaniska i Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach przystąpiła do programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej”. Program ten realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W ramach tego projektu powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej, która w swoim wyposażeniu będzie posiadała pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia obserwacji, badań i pomiarów przyrodniczych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód, ochrony gleb i powierzchni ziemi, itp. W ramach tego projektu szkoła otrzyma następujące pomoce dydaktyczne:
turbinę wodną;

zestaw do badania powietrza;

zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu;

miernik prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym;

stację pogody, typu „domek”;

zestaw edukacyjny do badania wody;

model edukacyjny dot. wody: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody;

czerpacz wody z termometrem;

zestaw doświadczalny do badania gleby;

karty demonstracyjne – recykling – cykl życia plastiku i metalu;

przyrząd do obserwacji przyrody – Eko – Bio Plus;

drogomierz edukacyjny z licznikiem;

zestaw do testowania minerałów oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

Pomoce będą wykorzystywane przez uczniów na lekcjach i zajęciach przyrody, biologii i geografii. Umożliwi to uczniom wykorzystanie wiedzy w praktyce. Wyniki badań i obserwacji pomoże im ocenić jak duży wpływ na środowisko ma człowiek i jego działalność gospodarcza. Mamy nadzieję, że będą mogli rozwijać swoje zainteresowania badawcze, jak również szukać rozwiązań mających na celu zmniejszenie wpływu negatywnych działań człowieka na otaczające nas środowisko.

Nad projektem czuwa dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – pan Wacław Słowik i Wójt Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek.
 
wstecz   dalej »