piątek, 24 maj 2019
 
 
Inwestycje jednoroczne w roku 2017 w gminie Iwaniska

Fot. Na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Toporów – Sławota wkrótce położony zostanie asfalt. 

Na ostatniej sesji Rady Gminy radni zatwierdzili inwestycje jednoroczne, które będą realizowane w roku 2017:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Toporów – Sławota o długości 650 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Klimontowska na odcinku o długości 100 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Młyńska o długości 160 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Ujazd przez wieś o długości 165 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Mydłów przez wieś o długości 120 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Gryzikamień przez wieś o długości 990 metrów bieżących.

- Przebudowa drogi gminnej Krępa Dolna przez wieś celem zabezpieczenia dla wąwozu o długości 290 metrów bieżących.

- Zakup pompy rezerwowej do ujęć wody.

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iwaniska.

- Budowa placu zabaw  miejscowości Łagowica Stara, Dziewiątle.

Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Radwan, Tęcza, Mydłów.

- Zakup przystanków Dziewiątle, Planta.

- Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków.

- Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Mydłów.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 759 na terenie miejscowości Iwaniska ulica Staszowska od kilometra 13+914 do kilometra 14+530 (strona prawa).

- Budowa sieci wodociągowej w Iwaniskach ulica Staszowska.

- Zakup działki Mydłów.

- „Odnawialne źródła energii w gminie Iwaniska – wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”.

 
wstecz   dalej »