wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Z WIARĄ W PRZYSZŁOŚĆ
 

206 uczniów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z filiami w Ujeździe, Wygiełzowie, Mydłowie i Jastrzębskiej Woli uczestniczy w zajęciach dodatkowych zorganizowanych w ramach projektu „Z wiarą w przyszłość”. We wszystkich placówkach na terenie Gminy Iwaniska zorganizowane są zajęcia teatralne, doradztwo zawodowe oraz wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne z matematyki, informatyki i języka angielskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”.  Na jego wykonanie Gmina Iwaniska otrzymała dofinansowanie w wysokości 334978,60 zł.

 
wstecz   dalej »