sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?wietlice dla mieszka?ców Marianowa i Kujaw

Do ko?ca sierpnia gotowe b?d? budynki ?wietlic wiejskich w Marianowie i Kujawach. Wkrótce rozpocznie si? ostatni etap prac budowlanych. Wykonane zostan? elewacje zewn?trzne, doprowadzona zostanie energia elektryczna, oraz zamontowane zostanie ogrzewanie kominkowe. 

Obie ?wietlice w Marianowie i Kujawach to budynki parterowe ze strychem wraz z infrastruktur? techniczn? o powierzchni u?ytkowej ok. 90 metrów kwadratowych. W ?wietlicach w Marianowie i w Kujawach przygotowane zostan? pomieszczenia: ?wietlica, kuchnia wc, wc dla niepe?nosprawnych, korytarz. Na terenie dzia?ek przewiduje si? lokalizacj? miejsc parkingowych.

- Spo?eczno?ci lokalne potrzebuj? miejsc, w których mog? si? spotka?, porozmawia?, zorganizowa? imprez?. St?d potrzeba ?wietlic wiejskich. Przewidujemy, ?e do ko?ca sierpnia ?wietlice w Marianowie i w Kujawach b?d? gotowe do u?ytku – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska.

 
wstecz   dalej »