czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Wiesława Słowik najskuteczniejszym członkiem Zarządu Powiatu Opatowskiego

Wiesława Słowik, sekretarz gminy Iwaniska, została wybrana najskuteczniejszym członkiem Zarządu Powiatu Opatowskiego w plebiscycie „Mała Ojczyzna – duża sprawa” zorganizowanym przez „Echo Dnia”. Wiesława Słowik na co dzień pracuje jako sekretarz w Urzędzie Gminy w Iwaniskach. Jest też nieetatowym członkiem zarządu powiatu opatowskiego i radną powiatową. Od lat mnóstwo energii poświęca na działania rozwijające lokalną społeczność. Między innymi koordynowała realizację Programu Integracji Społecznej, który realizowany był na terenie gminy Iwaniska. W ramach programu wyposażone zostały świetlice wiejskie w sprzęt audiowizualny, wyposażenie kuchni, wykonano drobne remonty oraz świetlice OSP, utworzone zostały Izby Pamięci Regionalnej. W ramach szeroko zakrojonych działań społecznych organizowane są spotkania i wyjazdy integracyjne. Dzięki między innymi staraniom Sekretarz Gminy zakupione zostały książki do bibliotek przy świetlicach wiejskich oraz doposażony został klub sportowy. Realizowany w gminie Program Integracji Społecznej pozwolił również na przygotowanie imprez integracyjnych (mikołajki, andrzejki, ostatki, wigilia, jasełka). Zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Iwaniskach, kursy języków obcych i informatyki dla młodzieży i dorosłych.

Wiesława Słowik współtworzyła zespół ludowy „Stańczanie”. Wiele czasu i pracy poświęca promocji Iwanisk w całym województwie. Podkreśla że jej zawodowy sukces to tak naprawdę sukces całego zespołu pracowników Urzędu Gminy oraz pracodawcy, czyli wójta Marka Stańka.

Sekretarz Urzędu Gminy w Iwaniskach znana jest także ze swojej aktywności i działalności kulturalnej. - Staram się ulepszać naszą małą ojczyznę. Ale podkreślam, że nie byłabym w stanie zrobić tego sama. To wszystko jest możliwe, tylko dlatego, że otaczają mnie ludzie, którzy chcą pracować – podkreśla sekretarz Urzędu.

Wiesława Słowik jest radną Rady Powiatu Opatowskiego oraz członkiem zarządu powiatu. W radzie powiatu reprezentuje okręg wyborczy numer dwa, gminy: Baćkowice, Lipnik, Iwaniska. - Wiem, jak ważnym elementem są drogi, tym bardziej, że gminy powiatu opatowskiego są gminami typowo rolniczymi. Dla rolników dobre drogi są niezwykle istotne, to wpływa na komfort dojazdu do pól i zużycie sprzętu. W tym roku i w latach poprzednich podjęliśmy szereg uchwał, dzięki którym możliwa była modernizacja znacznej liczby kilometrów dróg w tych trzech gminach. Przypomnę, że w gminie Lipnik w ostatnim czasie wyremontowaliśmy dwa mosty na drogach powiatowych - mówi Wiesława Słowik. Dla radnej powiatowej ważna jest również oświata. Wiesława Słowik podkreśla, że władze powiatu mocno inwestują w oświatę. - Chcemy, aby nasza młodzież, która zechce uczyć się w szkołach średnich, miała lepszy na start na uczelnie wyższe. Stawiamy też na szkolnictwo zawodowe. W naszych szkołach technicznych młodzież może od razu zdobyć zawód, co przełoży się na ich atrakcyjność na rynku pracy. Stawiamy też mocno na opiekę społeczną. Uruchamiany ośrodki opiekuńcze, inwestujemy w specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Poza tym, dobre zarządzanie sprawia, że powiat opatowski praktycznie pozbawiony jest zadłużenia. To sukces całego zarządu powiatu - mówi Wiesława Słowik.

Przed Wiesławą Słowik, jako sekretarzem gminy jak i członkiem zarządu powiatu wiele wyzwań. Tegoroczne plany inwestycyjne zarówno gminy Iwaniska jak i powiatu opatowskiego są bardzo ambitne.

 
wstecz   dalej »