piątek, 24 maj 2019
 
 
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców

OGŁOSZENIE

OZE dla mieszkańców

Gmina Iwaniska zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Iwaniska” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”.

Głównym celem i założeniem projektu jest wyposażenie gospodarstw domowych z terenu Gminy w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii takich jak: panele  fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego), kolektory słoneczne  (grzanie ciepłej wody) i pompa ciepła (ogrzewanie budynki i produkcja ciepłej wody użytkowej).

Uczestnicy projektu mają możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 60% na instalacje w swoim gospodarstwie.

 

                                                                                                             Wójt Gminy Iwaniska

                                                                                                                Marek Staniek

 
wstecz   dalej »