piątek, 24 maj 2019
 
 
Rewitalizacja Iwanisk etap III

Władze gminy Iwaniska przygotowują się do kolejnego, trzeciego już, etapu rewitalizacji miejscowości Iwaniska. - Planowana rewitalizacja została podzielona na pięć zadań, dzięki którym miejscowość Iwaniska zmieni się kompleksowo – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Rewitalizacja obejmie około cztery hektary terenu, którym zostaną nadane nowe funkcje społeczno – ekonomiczne i turystyczno - rekreacyjne. Władze gminy zakładają, że realizacja inwestycji przyczyni się do lepszego dostępu do usług ogólnospołecznych dając tym impuls do ożywienia gospodarczego centrum Iwanisk i pozytywnych zmian w środowisku naturalnym realizując zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców Iwanisk. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.      Zintegrowana rewitalizacja centrum Iwanisk poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki i aktywności (III etap rewitalizacji)

- Powstanie strefy turystyki – głównej stacji turystyki, uporządkowanie zieleni, wykonanie trawników, ustawienie drewnianych ławek oraz tablic turystycznych ukazujących wszystkie 27 sołectw – jako drogowskaz dla zwiedzających gminę. Przygotowany zostanie punkt informacji turystycznej.

- Wymiana tabliczek z nazwami ulic w Iwaniskach.

- Powstanie strefy aktywności. Wzniesienie obiektów miejsc aktywnej rekreacji w tym wielofunkcyjnej siłowni w plenerze ze ścieżką zdrowia dla potrzeb m.in. gimnastyki.

- Wykonanie elementów małej architektury na poszczególnych strefach jak: monitoring wizyjny obszaru, wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym energooszczędnego) i alejek spacerowych (trasa spacerowa). Docelowo wykonania ciągu pieszo – rowerowego, altany ogrodowej.

- Infrastruktura drogowa, powstanie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Iwaniskach, cmentarzu parafialnym w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej wraz z budową węzła sanitarno – higienicznego, budowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicach Rynek, Kościelna, Słodowa (budowa mostu na cieku wodnym Pokrzywianka), przebudowa placu pomiędzy UG a kościołem parafialnym.

- Niniejsze elementy będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych w wykorzystaniem efektywności energetycznej przy iluminacji świetlnej (preferowane oświetlenie uliczne/parkowe).

2. Budowa centrum komunikacji – kompleksowa budowa zajezdni komunikacyjnej (autobusy, busy), elektroniczne kasy biletowe.

3. Przebudowa budynku remizy na dom kultury w Iwaniskach.

4. Budowa infrastruktury turystycznej (działka obok kościoła).

- Kompleksowa budowa placu – parkingu, ścieżek, wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym energooszczędnego), alejek spacerowych, budowa węzła sanitarno – higienicznego przy kościele parafialnym w Iwaniskach, przebudowa ciągu pieszego dojścia do kościoła.

5. Działanie prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów.

- Zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze – przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej. Dobudowa pomieszczeń handlowych z przeznaczeniem na sprzedaż i promocję artykułów ekologicznych.

 
wstecz   dalej »