sobota, 23 marzec 2019
 
 
Pierwszaki ślubowały

10 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii im.Bp.Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I oraz pasowanie przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały program artystyczny w obecności zaproszonych gości Wójta Gminy Iwaniska pana Marka Stańka, Dyrektora ZPS w Iwaniskach pana Wacława Słowika, przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Pruś . Dyrektor dokonał uroczystego pasowania uczniów i przedszkolaków, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, złożyły odcisk palca w kronice. Rodzice wręczyli swoim pociechom  upominki. Dyrektor Wacław Słowik przekazał zabawki, zaś pan Wójt Marek Staniek przekazał laptopy dla szkoły na ręce pani kierownik Teresy Paluch. Po uroczystej akademii odbył się wspólny poczęstunek zaproszonych gości, rodziców oraz dzieci.

 
wstecz   dalej »