sobota, 23 marzec 2019
 
 
Uczyli się jak ratować życie

 


9 listopada 2016 r. w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Ujeździe odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wyspecjalizowanego ratownika medycznego pana Daniela Kijankę.

Celem spotkania było przybliżenie wiadomości teoretycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma. Pod czujnym okiem ratownika mogli przeprowadzić masaż serca oraz resuscytację krążeniowo – odechową. Dowiedzieli się również, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, czy też jak wykorzystywać proste materiały opatrunkowe w sytuacjach koniecznych. Poza tym przypomnieli sobie zasady przeprowadzania rozmowy telefonicznej z operatorem telefonów alarmowych.

Warto znać podstawy udzielania pierwszej pomocy, uczyć jej już od najmłodszych lat i uświadamiać uczniów, jak ważna jest szybka interwencja w ratowaniu życia, mówi Marcin Urbański – wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

 
wstecz   dalej »