wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Ślubowanie w Ujeździe

3 listopada 2016 roku w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Ujeździe miało miejsce uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej oraz wychowanków oddziału przedszkolnego. To ważne święto zaszczycili swoją obecnością: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Stefan Kwiatek, dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddziału w Iwaniskach – Edmund Szymański, przewodnicząca Rady Rodziców Filii w Ujeździe – Elżbieta Woźniak, dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Wacław Słowik, wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Marcin Urbański oraz rodzice dzieci. Na uroczystości nie zabrakło również przedszkolaków a także uczniów klas starszych.

Podczas części artystycznej mali bohaterowie zaprezentowali swoje zdolności oraz umiejętności, udowodniając wszystkim, że czas od rozpoczęcia nowego etapu nauki w szkole wykorzystali bardzo pracowicie. Następnie na prośbę rodziców, dzieci zostały uroczyście pasowane przez wójta Gminy i dyrektora ZPS w Iwaniskach. Każde dziecko złożyło odcisk swojego palca w Kronice Szkoły i otrzymało pamiątkowy dyplom. Przybyli goście obdarowali dzieci wieloma prezentami. Nie zabrakło również upominków od rodziców.

Na zakończenie uroczystości w imieniu całej społeczności szkolnej wicedyrektor – Marcin Urbański, przewodnicząca Rady Rodziców Filii w Ujeździe – Elżbieta Woźniak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kamila Kostępska podziękowali wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi, przewodniczącemu Rady Gminy Iwaniska –Andrzejowi Ścibiszowi oraz dyrektorowi Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Wacławowi Słowikowi za pomoc, wsparcie, współpracę na rzecz rozwoju placówki i oczywiście za obecność na każdym ważnym wydarzeniu promującym szkołę.

Po części oficjalnej wszyscy spotkali się podczas słodkiego poczęstunku, który został przygotowany przez rodziców.

 
wstecz   dalej »