wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Informacja
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
ogłasza nabór wniosków nr 2/2016 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwał będzie od 1 do 30 grudnia 2016 r.

Limit dostępnych środków: 3.300.000 zł.

Dofinansowanie dla jednego przedsiębiorcy maksymalnie: 300 000 zł.

Forma finansowania: refundacja. 

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej: http://lgd-srws.pl/nabory1/ogloszenie_o_naborze_nr_2_20161.html
 
wstecz   dalej »