niedziela, 17 luty 2019
 
 
Gmina Iwaniska mocno się rozwija

Rozmowa z Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska

Ten rok w gminie Iwaniska można określić jako mocno inwestycyjny. Zmiany widać nawet tuż po wejściu do budynku urzędu gminy.
Właśnie zakończyliśmy modernizację budynku Urzędu Gminy w Iwaniskach. Ostatni remont urzędu przeprowadzony był ponad czterdzieści lat temu. Budynek był w okropnym stanie technicznym. W związku z tym wspólnie z Radą Gminy dokonaliśmy przeniesienia środków finansowych na remont budynku urzędu. Modernizacja obejmuje między innymi odgrzybienie obiektu, zabezpieczenie przed wilgocią, wzmocnienie ścian oraz wymianę dachu. Zmienione zostało również centralne ogrzewanie, budynek przyłączony jest do sieci gazowej. W wyremontowanym obiekcie będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, będzie wygodny podjazd oraz specjalnie przystosowane toalety. Budynek zostanie objęty monitoringiem. Dzięki modernizacji zyskujemy trzy dodatkowe pomieszczenia w zamian zlikwidowanej świetlicy. Koszt remontu budynku urzędu to 400 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy.

Czy to oznacza, że inwestujecie z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy?
W tym roku realizujemy sporo inwestycji z budżetowych funduszy. Było to możliwe dzięki wprowadzonym sukcesywnym oszczędnościom. Wykonujemy miedzy innymi dwie świetlice wiejskie w Marianowie i Kujawach. Budujemy wiatę na sprzęt, który jest własnością gminy. Planujemy wykonać kolejne kilometry dróg gminnych. Mamy gotową koncepcję zagospodarowania terenu targowiska miejskiego "Uniszów" w Iwaniskach wraz z koncepcją budynku handlowo - gastronomicznego i straganów. Utworzony zostanie parking na 60 samochodów, budynek handlowo - gastronomiczny oraz stragany. Stragany to lekkie konstrukcje drewniane. Rozpoczynamy budowę Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Jesteśmy już po przetargu, wyłoniliśmy wykonawcę inwestycji.

Dom Pomocy Społecznej do duża inwestycja, o której mówiło się w gminie przynajmniej od kilku lat.
Dom Pomocy Społecznej to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Do końca tego roku będą postawione fundamenty. Przewidujemy, że obiekt będzie gotowy w przeciągu dwóch, trzech lat. To piękna działka, położona w sąsiedztwie siedmiohektarowego parku i zabytkowego dworku, w którym obecnie mieści się biblioteka. Okolica i jej walory podwyższą atrakcyjność naszej oferty Domu Pomocy Społecznej. Budynek został zaprojektowany bardzo nowocześnie zarówno pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, posiada dwie kondygnacje. Na parterze będą znajdować się główne wejście do budynku, stołówka ze świetlicą obsługiwana przez zaplecze kuchenne z częścią socjalną i magazynową, gabinet doraźnej pomocy medycznej, gabinet terapii i rehabilitacji, kaplica, trzy pokoje użytkowników, zaplecze socjalne pracowników, sanitariaty i pomieszczenia techniczne z kotłownią gazową. W projekcie przewidzieliśmy powiększony kompleks kuchenny. Chcielibyśmy docelowo, żeby kuchnia Domu Pomocy Społecznej obsługiwała również szkoły w naszej gminie.

Ile osób będzie mogło zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie?

Na piętrze budynku DPS zaprojektowane są 22 pokoje mieszkalne, pokój pobytu dziennego i pokój odwiedzin, kuchenka podręczna, palarnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia dla pensjonariuszy oraz pomieszczenie służące obsłudze pokoi. Każdy pokój będzie miał wyjście na balkon, balkony są zaprojektowane w taki sposób, by stanowić przestrzeń integracyjną dla grup po cztery pokoje. Jednocześnie balkony umożliwią lepsze doświetlenie pokoi. Budynek został zaprojektowany na pobyt 50 osób (25 pokoi dwuosobowych). Obecnie 26 osób z naszej gminy przebywa w domach pomocy społecznej, ta liczba z roku na rok wzrasta. Jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Domy pomocy społecznej stają się dobrym miejscem na tak zwaną "złotą jesień". Dla gminy Iwaniska nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy. W budowanym DPS-ie pracę znajdzie ponad 30 osób. Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie budowany jest ze środków własnych gminy. Gmina nie jest zadłużona, możemy inwestować w poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego cieszę się, że rada gminy podejmuje mądre, przyszłościowe decyzje.

Czyli rozpoczynająca się inwestycja to jednocześnie próba walki z bezrobociem?

Bardzo ważne dla mnie i dla radnych gminnych jest ożywianie gospodarcze regionu. Już teraz nasza gmina zmieniła pozycję w rankingach GUS. Jesteśmy na trzecim miejscu pod względem dochodu na jednego mieszkańca wśród wszystkich gmin powiatu opatowskiego. Wyprzedzają nas tylko gminy Ożarów i Baćkowice. Widać efekty rozwoju naszej gminy i to mnie cieszy. Od dziesięciu lat wspierają mnie radni i pracownicy urzędu, ludzie doświadczeni i zaangażowani w pracę dla naszego regionu.

Inwestujecie także w najmłodszych?

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu "Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki" w ramach Poddziałania 8.3.1 "Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020. Celem głównym projektu jest zapewnienie w czasie roku szkolnego wszechstronnego rozwoju dzieciom w wieku 3 - 5 lat z gminy Iwaniska w zakresie edukacji przedszkolnej i wzbogacenia jej oferty poprzez utworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz wydłużenie czasu pracy i realizację dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka. Stworzyliśmy nowe oddziały przedszkolne w miejscowościach: Ujazd, Jastrzębska Wola, Wygiełzów, tworzymy dodatkowe miejsca w przedszkolach w Iwaniskach i Mydłowie, wydłużymy czas pracy wszystkich oddziałów przedszkolnych działających w ZPS w Iwaniskach, chcemy zapewnić lepszy start dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez organizację dodatkowych zajęć (rytmicznych, gimnastyki korekcyjnej, plastycznych, informatyki, matematyczno - przyrodniczych) wspomagających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci oraz stworzyć optymalne warunki rozwoju dzieciom z niepełnosprawnościami i innymi deficytami poprzez organizację zajęć z psychologiem, pedagogiem i logopedą, doposażymy również oddziały przedszkolne. Kwota dofinansowania wyniesie 841 171,15 zł.

Jak zamierzacie rozwiązać problem braku mieszkań?

Przygotowujemy się do budowy budynku komunalnego w miejscowości Krępa, przeznaczonego na mieszkania socjalne wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. W budynku przewidzianych jest 20 mieszkań, cztery jednopokojowe, 14 dwupokojowych, dwa trzypokojowe. Żeby poprawić jakość życia mieszkańców przymierzamy się do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska, ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra.
Jak co roku władze gminy inwestują w drogi gminne. Ile kilometrów dróg wykonacie w tym roku?
W tym roku ponad osiem kilometrów dróg gminnych w gminie Iwaniska otrzymało już nowy asfalt. W ubiegłym roku wykonanych zostało 15 kilometrów dróg asfaltowych. W pierwszym półroczu 2016 roku na terenie gminy Iwaniska wykonanych zostało kilkanaście koniecznych inwestycji drogowych. Wśród realizowanych inwestycji znalazły się przebudowy dróg gminnych: w Iwaniskach ul. Lipowa, ul. Staszowska, ul. Słodowa. Wygiełzów - szkoła, Wygiełzów przez wieś, Mydłowiec osiedle, Mydłów - Mydłów kolonia. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów. Przeprowadzona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Łagowica przez wieś. Przebudowane zostały drogi wewnętrzne: Iwaniska -Zastawie, Kujawy - Kamieniec, Jastrzębska Wola przez wieś, Kamieniec Kolonie - Borków. Przebudowane zostały również drogi gminne: Planta- Kabza -Ujazd, Radwan -Radwanówek, Jastrzębska Wola - Michałów, Krępa- Mydłowiec, Dziewiątle - Łagowica Nowa, Marianów - Wygiełzów - Brzeziny, Opracowana została również dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Gryzikamień przez wieś, Mydłów przez wieś. Budowane są także chodniki przy drodze wojewódzkiej 757, w miejscowości Gryzikamień, Iwaniska ulica Staszowska do miejscowości Kamienna Góra oraz przy ulicy Opatowskiej. Budowany jest również chodnik przy drodze wojewódzkiej 757 Wygiełzów, strona prawa i strona lewa. W programie inwestycyjnym znalazły się także przebudowy dróg gminnych: Iwaniska - Zastawie, Kamieniec przez wieś, Jastrzębska Wola przez wieś, Jastrzebska Wola - Michałów, przebudowa drogi gminnej Krępa - Mydłowiec, przebudowa drogi gminnej Dziewiatle - Łagowica Nowa, Marianów, Wygiełzów - Brzeziny.

To, że Iwaniska zmieniają się, nie ulega wątpliwości. Czy władze gminy mają plan na kolejne inwestycje upiększające miejscowość?

Rewitalizację miejscowości Iwaniska zaplanowaliśmy na kilka etapów. Obecnie przygotowujemy się do budowy zajezdni autobusowej, planujemy zagospodarowanie skwerków, chcemy stworzyć jeszcze więcej miejsc spacerowych i miejsc, w których będą mogły bawić się dzieci. Staramy się, żeby nasza miejscowość była przyjazna dla mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę

 
wstecz   dalej »