niedziela, 17 luty 2019
 
 
Święto patrona

Z wielkim wzruszeniem i dumą wspominano w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach  Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Jastrzębskiej Woli dzień 20 października 2003 roku, w którym biskup Jan Chrapek, niekwestionowany autorytet został Patronem tej szkoły. Swoja obecnością zaszczycili uczniów, rodziców i nauczycieli: Przewodniczący Rady Powiatu Opatów Zbigniew Wołcerz, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska Andrzej Ścibisz, radni Rady Gminy Iwaniska Krzysztof Piotrowicz oraz Stanisław Górczyński, Proboszcz Parafii Iwaniska ks. Wacław Gieniec, Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Wacław Słowik.

Cała społeczność szkolna stara się żyć i postępować w myśl bezcennych wskazówek przekazywanych przez  wielkiego Patrona. Jego słowa są najpiękniejszym drogowskazem.  W części artystycznej pojawiła się obietnica uczniów, że zrobią wszystko, aby być godnymi wielkiego imienia. Dewiza Biskupa Jana Chrapka  „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię” jest ciągłą zachętą, jak podkreśliła Pani Kierownik  Teresa Paluch, do podążania Jego śladami, które pozostawił w sercach wielu ludzi. W szkole w Jastrzębskiej Woli również starają się, aby pozostawić swoje ślady w codziennym życiu, by wpisywały się w historię tej szkoły, w historię uczniów, środowiska lokalnego poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, wzajemnej pomocy, reagowaniu na potrzeby innych. Część artystyczna przygotowana przez p. Annę Mazur i Annę Sitarską miała pobudzić do refleksji i zadumy nad własnym życiem. Po występie uczniów tradycyjnie już uroczyście złożono kwiaty pod popiersiem Biskupa Jana Chrapka oraz wysłuchano przemówień zaproszonych gości połączonych z życzeniami i słodkimi upominkami dla uczniów z racji Święta Szkoły.
 
wstecz   dalej »