poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
Zapisz dziecko do przedszkola. Są wolne miejsca

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2016/2017 dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały utworzone nowe miejsca przedszkolne we wszystkich placówkach Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.Powierzenie dziecka opiece przedszkola jest bardzo ważną, ale i trudną decyzją.

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszego przedszkola?

Stwarzamy warunki do wyzwalania inwencji twórczej w ruchu, muzyce, i żywym słowie. Dzieci  poznają różne techniki działań plastycznych. Zapewniamy uczestnictwo w konkursach, festiwalach. Przygotowujemy dzieci  do podjęcia nauki w szkole. Dajemy im możliwość samorealizacji, współdziałania  w grupie, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, kreatywnego myślenia. Zapewniamy zajęcia dodatkowe  rytmiczne, plastyczne, gimnastyki korekcyjnej, informatyczne i matematyczno - przyrodnicze. Oferujemy także  pomoc logopedyczną i psychologiczno - pedagogiczną.

Gwarantujemy dzieciom troskliwą opiekę – dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i życzliwym personelem. Dbamy o bezpieczeństwo, stoimy na straży praw dziecka i szanujemy  godność naszych wychowanków. Organizujemy liczne uroczystości i imprezy dla dzieci. Promujemy zdrowy styl życia.

 Przedszkole jest czynne od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i powierzenia Państwa dziecka pod naszą opiekę w Oddziałach Przedszkolnych w Jastrzębskiej Woli, Mydłowie i Wygiełzowie!

 
wstecz   dalej »