poniedziałek, 17 grudzień 2018
 
 
Przekazanie stołu do tenisa stołowego świetlicy wiejskiej w Ujeździe

Marek Staniek, wójt Gminy Iwaniska uroczyście przekazał stół do ping ponga młodzieży z sołectwa Ujazd. - Wyposażenie świetlic wiejskich przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miejscowości, do stworzenia miejsc integracji i odpoczynku dla lokalnych społeczności oraz poprawi jakość świadczonych usług kulturalnych, świetlicowych i sportowych - powiedział wójt. Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy Marek Staniek z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach Magdalena Pietrzyk, radny Władysław Orkisz, sołtys Celina Orkisz, oraz młodzież z Ujazdu i okolic.

 
wstecz   dalej »