poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
Statuetka Wędrowca świętokrzyskiego dla Zamku Krzyżtopór

Statuetkę „Wędrowca świętokrzyskiego” w kategorii „Atrakcja turystyczna” dla Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odebrał Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. Uroczyste wręczenie nagród było częścią Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. - Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia – powiedział Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Turystyka świętokrzyska rozwija się, a my również dokładamy do tego rozwoju swoją cegiełkę. Zamek Krzyżtopór cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających nasze województwo. Od tego sezonu, turyści zwiedzający zamek mogą również zatrzymać się w pensjonacie, który znajduje się w pobliżu zabytku. Cieszę się, że rozwój naszej gminy dostrzegają też inni, czego wymiernym przykładem jest przyznana statuetka.


Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest co roku 27 września jako święto turystów, ludzi aktywnych, a także ludzi zajmujących się turystyką w ramach działalności samorządowej, gospodarczej lub społecznej. Jest  doskonałą okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego. Obchody pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań, a zarazem zapoznanie się z aktualną sytuacją rynkową. Co roku obchodom towarzyszy inne motto przewodnie. W tym roku brzmi ono: „Turystyka a rozwój społeczności”.

Wojewódzkie obchody Dnia Turystyki odbyły się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. - Już po raz 16. mamy przyjemność obchodzić Światowy Dzień Turystyki w naszym regionie. To okazja do pokazania tego, co udało nam się osiągnąć, przedstawienia naszej oferty i planów na przyszłość, a przede wszystkim uhonorowania tych, którzy najbardziej w ostatnim czasie przysłużyli się świętokrzyskiej turystyce - podkreślał dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia "Za Zasługi dla Turystyki", przyznawane przez Ministra Sportu i Turystyki. Otrzymali je marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, Maria Fidzińska - Dziurzyńska.

- Dzisiejsze spotkanie i możliwość nagrodzenia liderów branży „Wędrowcami Świętokrzyskimi” to potwierdzenie tego, jak dobrze branża turystyczna rozwija się w naszym regionie. Mamy ogromny potencjał, wyjątkową historię i położenie, ale przede wszystkim mamy takich ludzi jak Państwo, którzy rozwijacie branżę. Turystyka to ważny dział gospodarki, odgrywa ona również coraz większą rolę w życiu społeczności lokalnych. Każde z miejsc, które oferujemy turystom ma swoją specyfikę, swoją duszę i chcę podziękować tym, którzy o nie dbają, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju naszej turystyki. Zapewniam, że cały czas zabiegamy o to, abyście mogli Państwo w przyszłości korzystać z funduszy unijnych – powiedział marszałek Adam Jarubas zwracając się do licznie zgromadzonych przedstawicieli branży turystycznej w regionie. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „Wędrowca Świętokrzyskiego”. Zostały one przyznane w 5 głównych kategoriach:

Przedsiębiorstwo turystyczne – Fonia sp. z o. o. – właściciel hotelu Bristol Art & Spa w Busku Zdroju, który łączy najnowsze trendy w leczeniu z tradycją wyjątkowego uzdrowiska. Nagrodę odebrała prezes zarządu spółki, Dorota Tworek.

Osobowość turystyczna – ksiądz Wiesław Kowalewski - dyrektor Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego SpeS Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, które jest wyjątkowym miejscem na mapie województwa, w którym można się wyciszyć i odpocząć, a powstało w dawnym klasztorze kamedulskim, którego kościół i zabudowania zostały odnowione.

Atrakcja turystyczna - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – przeszedł on w ostatnich latach gruntowną rewitalizację – powstały miejsca znacznie udogadniające zwiedzanie. Nagrodę odebrał Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. W tej kategorii nagrodzono również Ośrodek Edukacyjno Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, który edukuje o kulturze żydowskiej na terenach województwa świętokrzyskiego. Statuetkę odebrała kierownik ośrodka, Agnieszka Dziarmaga.

Gmina turystyczna - Gmina Szydłów – Znajduje się w niej Zamek w Szydłowie, nazywany polskim Carcassonne z zabytkowymi umocnieniami obronnymi. Nagrodę odebrał wójt gminy, Jan Klamczyński.

Organizacja Turystyczna - Fundacja Szlak Przygody, zarządzająca Szlakiem Przygody, który jest największym sieciowym produktem turystycznym w Polsce utworzonym na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje aż 850 km tras i ponad 100 oznakowanych atrakcji. Nagrodę odebrał Piotr Sadłocha.

Statuetkę „SUPERwędrowca Świętokrzyskiego” przyznano natomiast Muzeum Wsi Kieleckiej, które stale uatrakcyjnia i powiększa swoją ofertę, rozwijając świętokrzyskie nie tylko turystycznie, ale również kulturowo. Nagrodę odebrała Beata Ryń.

Wręczone zostały również Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dla Punktów Informacji Turystycznej. W kategorii punktów jednogwiazdkowych otrzymały je placówki z Bałtowa, Bejsc, Chrobrza, Kielc, Klimontowa, Miedzianej Góry, Nagłowic, Nowin, Nowego Korczyna, Pacanowa, Połańca, Solca Zdroju, Strawczynka, Starachowic i Tokarni. 

W kategorii obiektów dwugwiazdkowych wyróżnione zostały punkty z Bielin, Chęcin, Ciekot, Jędrzejowa, Kurozwęk, Kazimierzy Wielkiej, Opatowa, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Szydłówa i Włoszczowy.

 Atrakcja turystyczna - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – przeszedł on w ostatnich latach gruntowną rewitalizację – powstały miejsca znacznie udogadniające zwiedzanie. Nagrodę odebrał Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. 

 

Za www.sejmik.kielce.pl

 
wstecz   dalej »