wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Sprzęt dla OSP Kamieniec

Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice odbyły się ćwiczenia szczebla powiatowego pod kryptonimem „Vastum 2014”.W ćwiczeniach udział wzięło 28 zastępów, w tym trzy zastępy OSP z gminy Iwaniska: OSP Stobiec, OSP Kamieniec oraz OSP Iwaniska. Zakończenie ćwiczeń miało miejsce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.


Ćwiczenia przeprowadzone zostały z udziałem sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego KP PSP w Skarżysko - Kamienna, zastępu z JRG nr 1 z Kielc, Powiatowej Kompani Odwodowej powiatu opatowskiego.

W ćwiczeniach wzięły również udział: Policja, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oddział Opatów, Polski Czerwony Krzyż oddział z Ostrowca Św., Lasy Państwowe,  kierownictwo  i pracownicy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz zespoły zarządzania kryzysowego szczebla gminnego i powiatowego. Tematem ćwiczeń było „doskonalenie działań ratowniczo – gaśniczych na przykładzie zakładu utylizacji odpadów komunalnych”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz  doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych, pracowników zakładu i zespołów zarządzania kryzysowego.

Ćwiczenia zakończyły się zbiórką pododdziałów, podczas której nastąpiło przekazanie sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostek OSP Baćkowice oraz OSP Kamieniec. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie bryg. Grzegorz Szewczyk podziękował za udział w ćwiczeniach, ofiarną służbę oraz profesjonalizm w podejmowanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.

W trakcje podsumowania Wójt Gminy Baćkowice Marian Partyka oraz Prezes Gminny OSP Baćkowice Kazimierz Koza przekazał na ręce wójta gminy Iwaniska Marka Stańka sprzęt w postaci zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego do usuwania skutków wypadków. Sprzęt został przekazany druhom z OSP Kamieniec, jednostki, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

- Składam serdeczne podziękowania Marianowi Partyce - wójtowi Baćkowic oraz Prezesowi Kazimierzowi Kozie za doposażenie OSP Kamieniec, jest to jednostka bardzo zaangażowana, biorąca udział w licznych akcjach na terenie gminy Iwaniska i nie tylko. Sprzęt, który dzisiaj otrzymali strażacy, na pewno będzie dobrze służył naszej lokalnej społeczności - powiedział Marek Staniek odbierając akt przekazania. Druhom z Kamieńca życzył zaś, by z otrzymanego sprzętu musieli korzystać jak najrzadziej.


 
wstecz   dalej »