niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Czy wiesz, że?

1. Czy wiesz, że:
Przez kilka stuleci osada (dzisiejsze Iwaniska) nosiła nazwę Unieszów. W 1415 roku w źródłach pojawia się nazwa Mathias de Iwaniska herbu Łodzia. Kilkadziesiąt lat później w 1450 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał prawa średzkie wsi Unieszów wchodzącej wówczas w skład włości Jana Głowacza z Oleśnicy, wojewody sandomierskiego. Ponaz tym Iwaniska to osada, której początki sięgają 1403 roku. Wówczas położono kamień węgielny pod budowę tutejszego kościoła parafialnego. Świątynię erygował biskup krakowski Piotr Wysz.

2. Czy wiesz, że:
Struktura rolna w gminie to ogółem 2937 gospodarstw i posesji w tym gospodarstw rolnych 2 643. Użytki rolne w gminie wynoszą ogółem  8 367 ha w tym:  grunty orne - 6 117 ha, sady - 123 ha,  łąki - 571 ha,  pastwiska - 1 556 ha

3. Czy wiesz, że:
Najcenniejszym zabytkiem Iwanisk jest neogotycki kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu kościoła modrzewiowego, który spłonął 19 lipca 1898 roku. Budowę nowego kościoła w 1899 r. według projektu A. Wieczorkowskiego, rozpoczął ks. M. Pinakiewicz, a dokończył w 1905 roku ks. Henryk Skowierżak.

4. Czy wiesz, że:
Najcenniejszym zabytkiem gminy Iwaniska i jednym z najcenniejszych zabytków regionu są siedemnastowieczne ruiny manierystycznej rezydencji „Krzyżtopór” w Ujeździe (link do www.krzyztopor.pl)

5. Czy wiesz, że:
W czasie I i II wojny światowej Iwaniska zostały zniszczone w znacznym stopniu. Na przełomie 1944-1945 roku przechodziła przez gminę linia frontu. Ludność wysiedlono, a miejscowość została zniszczona. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy osady. Liczba mieszkańców Iwanisk w 1946 roku wynosiła zaledwie 700 osób.

6. Czy wiesz, że:
W Iwaniskach, w szczerym polu znajduje się Żydowski cmentarz – Kirkut. W 2006 roku został otoczony okazałym murem. Do wnętrza prowadzi piękna brama. Na ścianach ogrodzenia wmurowano macewy. Niestety cmentarz nie zachował się w całości. W 2006 roku staraniem potomków dawnych mieszkańców Iwanisk, cmentarz okalano ogrodzeniem. Odbyły się wówczas uroczystości.

7. Czy wiesz, że:
W gminie Iwaniska głównym źródłem dochodów jej mieszkańców jest rolnictwo, ukierunkowane głównie na produkcję mleka i chów trzody chlewnej.

8. Czy wiesz, że:

Iwaniska rozwijały się dzięki dogodnemu położeniu na szlakach handlowych i odbywającym się targom i jarmarkom, które ściągały kupców z różnych stron kraju.

9. Czy wiesz, że:
Ruiny rezydencji w Ujeździe (Krzyżtopór) zaskakują skalą i niezwykłością założenia. Manierystyczną budowlę wzniesiono w oparciu o zasady kalendarza: pałac – rok, 4 wieże – pory roku, 12 sal balowych – 12 miesięcy, 52 pokoje – 52 tygodnie, 365 okien – ilość dni w roku. 

Jeśli macie Państwo ciekawe informacje - ciekawostki, które chcielibyście w tym miejscupokazać, prosimy o kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć