niedziela, 08 grudzień 2019
 
 
Szko?y w gminieZespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach - ul. Opatowska, tel. 15 860 10 11

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach - ul. Opatowska, tel. 15 860 12 04 

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach filia w Uje?dzie - tel. 15 860 12 09 

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach filia w Wygie?zowie - tel. 15 860 12 15 

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach filia w Jastrz?bskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka, tel. 15 860 12 16 

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach filia w w Myd?owie - tel. 15 860 41 34