niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Miejscowości gminy Iwaniska oraz powiatów sąsiadujących, warte odwiedzenia

Iwaniska
Osada (dawniej miasteczko) należąca do Ossolińskich. Malowniczo położona w dolinie Koprzywianki. Posiada tradycyjny układ urbanistyczny. Znajduje się tu Neogotycki Kościół. Na cmentarzu parafialnym jest orginalna kaplica grobowa Łempickich i Morawskich, jak również oglądnąć możemy zabytkowe nagrobki kamienne.

Konary (powiat sandomierski)
Wzgórze z nikłymi ruinnmi zamku. Miejsce słynnej bitwy (w maju 1915 r.), w której brała udział I Brygada Józefa Piłsudskiego.

Kotuszów (powiat staszowski)
Znajduje się tu zabytkowy kościół, stajnie kurozwęckich stadniny koni czystej krwi arabskiej.

Ossolin (powiat sandomierski)
Miejscowość rodowa Ossolińskich. Na wzgórzu ruiny z charakterystyczną arkadą mostową wspaniałej rezydencji renesansowej kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego. Wybudował on także Betleje, niezwykle oryginalna kaplicę podziemną wzorowaną na świątyni w Betlejem. Dotrzeć można szosą Klimontów – Świątniki - Obrazówm bądź z Klimontowa przez Goźlice.

Stobiec (gmina Iwaniska)
We wsi tej spotkamy przykłady zabytkowego, drewnianego budownictwa.

Szydłów (powiat staszowski)
Stare średniowieczne miasto z dobrze zachowanym systemem murów obronnych (Brama Krakowska). Godne zwiedzenia: kościół, zamek, synagoga.

Tudorów (powiat opatowski, gmina Opatów)
Podopatowska wieś, znajduje się w niej wieża zamkowa o średniowiecznym rodowodzie Obecnie remontowana na pracownie plastyczną przez artystę rzeźbiarza Gustawa Hadynę.

Wojnowice (gmina Iwaniska)
Położone przy starym szlaku wiodącym na Święty Krzyż. Rośnie przy nim stary, legendarny dąb.