niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Zabytki gminy Iwaniska

- Najcenniejszy zabytek miejscowości Iwaniska - kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu kościoła modrzewiowego, który spłonął 19 lipca 1898 r. Budowę nowego kościoła w 1899 r. w/g projektu A. Wieczorkowskiego, rozpoczął ks. M. Pinakiewicz, a dokończył w 1905r. ks. Henryk Skowierżak Świątynię poświęcił Dziekan i prałat Kapituły Katedralnej w Sandomierzu ks. Wawrzyniec Szubartowicz w dzień odpustu 25. 11.1905 r., konsekracji zaś dokonał bp. Marian Ryx w roku 1917.

 

 -  Zamek "Krzyżtopór" w Ujeździe

- Dworek w Przepiórowie (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa)


  Zabytki przyrody
 

 - Dawny park podworski w Ujeździe z I połowy XIX wieku. Nieliczny starodrzew, drzewa o charakterze pomnikowym, okazała aleja dojazdowa do starych lip.

- Park krajobrazowy z I połowy XIX wieku w Przepiórowie. Liczny starodrzew w otoczeniu dawnego dworu Rytlów. Pojedyncze egzemplarze drzew o charakterze pomnikowym (lipy).

- Dawny park podworski w Plancie z I połowy XIX wieku. Trzy aleje lipowe prowadzące do parku.