czwartek, 25 kwiecień 2019
 
 
Oferty inwestycyjne

Rozwój turystyki i usług okołoturystycznych

- budowa infrastruktury turystycznej na bazie Zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe (baza noclegowa i gastronomiczna)
- budowa bazy kolonijnej dla dzieci na bazie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
- budowa zapory (zbiornika wodnego) na rzece Koprzywiance oraz zaplecza rekreacyjnego


Rozwój agroturystyki

Wszelkie informacje o przetargach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej