czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W SZKOLE W UJEŹDZIE

Środa, 19 czerwca 2019 roku była ostatnim dniem w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe dla Daniela Bednarczyka, Dariusza Czuba, Wiktorii Dudek, Kamili Kargul, Kamili Kostępskiej, Klaudii Kostępskiej, Patrycji Lenart, Moniki Orkisz, Weroniki Papaj, Mateusza Pierścińskiego, Mateusza Rutkowskiego, Agaty Sobczyk i Weroniki Woźniak.

Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem szkoły wykonaniem poloneza przez tegorocznych absolwentów. Dalsza część tej bardzo podniosłej, a zarazem wzruszającej okoliczności miała miejsce na sali gimnastycznej. Padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń.

Panie dyrektorze, a zarazem nasz wychowawco! Sprawił Pan, że przez te wszystkie lata czuliśmy się bardzo ważną częścią społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Dziękujemy za to, że był Pan zawsze otwarty na nasze problemy i propozycje. Zawsze zależało Panu na nas i na tym, żebyśmy ze szkoły wynieśli nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale coś więcej. Jest Pan człowiekiem zawsze uśmiechniętym, pełnym poczucia humoru  i dystansu do samego siebie. Dziękujemy, że zawsze mogliśmy z Panem pożartować, dziękujemy za to, że w każdej sytuacji mogliśmy na Pana liczyć. Życzymy, aby kierował Pan tą szkołą jak najdłużej, gdyż bez Pana nie byłaby taka sama, rozpoczęła Kamila Kostępska.

Nie sposób nie podziękować również Panu Wójtowi – Markowi Stańkowi. Zawsze będziemy pamiętać ciepłe i pełne otuchy słowa, które kierował Pan do nas podczas wielu wydarzeń szkolnych oraz pozaszkolnych. Słyszeliśmy od Pana słowa uznania za nasze osiągnięcia, występy. Dzięki temu możemy dziś w trakcie tego pożegnania powiedzieć, że uczyliśmy się w elitarnej szkole, dodała Monika Orkisz.

Słowa podziękowania od absolwentów zostały skierowane również do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz młodszych kolegów i koleżanek.

 W czasie uroczystości nagrody książkowe z rąk wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka oraz dyrektora PSP w Ujeździe – Marcina Urbańskiego odebrali uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Monika Orkisz, Kamila Kargul, Patrycja Lenart, Wiktoria Dudek oraz Weronika Woźniak. Dyplom ZŁOTEGO ABSOLWENTA i nagrodę specjalną za średnią ocen 5,67 oraz liczne osiągnięcia w konkursach otrzymała Monika Orkisz. 

Ósmoklasiści przygotowali specjalną niespodziankę dla społeczności szkolnej w postaci dwóch krótkich filmów. Pierwszy z nich „KLASA 8 ZAPRASZA NA SEANS” przedstawiał najciekawsze wydarzenia z lat szkolnych. Drugi z kolei „NASZEMU WYCHOWAWCY ZA TRUD I WSPARCIE. DZIĘKUJEMY!” był specjalnym podziękowaniem dla wychowawcy klasy – Marcina Urbańskiego.

Tegorocznych absolwentów specjalnym programem artystycznym, drobnymi upominkami oraz przepysznym tortem pożegnali uczniowie klasy siódmej wraz z rodzicami.

W trakcie uroczystości każdy z uczniów klasy VIII otrzymał od wychowawcy klasy pamiątkowy „KLUCZ DO SUKCESU” oraz DYPLOM ABSOLWENTA.

Moi kochani młodzi przyjaciele. To była niezwykła radość i przyjemność pracować z wami. Parafrazując słowa de Saint Exupery byliście dla mnie jak anioły, które podnosiły mnie, kiedy moje skrzydła zapominały jak latać, mówił Marcin Urbański. Pamiętajcie o tym, co powiedziała nasza mistrzyni – Otylia Jędrzejczak: „Mamy wiele marzeń, jednak żeby się ziściły musimy przekształcić je w cele…Cel nadaje bieg, wyznacza drogę…Cel to posiadanie klucza do kolejnych drzwi, gdy  pierwsze się zamykają. Siła tkwi w Tobie, tylko musisz wiedzieć dokąd chcesz iść…” – zakończył dyrektor szkoły.


 
dalej »