czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
W SZKOLE W UJEŹDZIE ZAKOŃCZONO PEŁEN SUKCESÓW ROK SZKOLNY 2018/2019


19 czerwca 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe pożegnali rok szkolny 2018/2019. Uroczyste zakończenie roku - to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynająca jednak okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.

W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddział w Iwaniskach – Edmund Szymański, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Elżbietą Woźniak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

Dziękuję  Wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za wspieranie  w różnorodny sposób pracy naszej szkoły. Pan Wójt obejmował wielokrotnie patronatem nasze szkolne przedsięwzięcia. Motywował do pracy. Wszędzie gdziekolwiek bywał rozsławiał dobre imię naszej szkoły, rozpoczął dyrektor szkoły Marcin Urbański. Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę obecnych tu radnych Rady Gminy Iwaniska za wspieranie naszych szkolnych inicjatyw. Dziękuję również Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół, Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór, Gminnemu Centrum Biblioteki i Kultury oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Iwaniskach. Chciałbym złożyć podziękowanie dyrektorowi BS Staszów/Oddział w Iwaniskach – Edmundowi Szymańskiemu za wspieranie naszych inicjatyw w dziedzinie bankowości i rozwijanie wśród uczniów nawyku świadomego oszczędzania, dodał dyrektor. Dziękuję moim  Nauczycielom, którzy odkrywali talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy. Niskie ukłony kieruję w stronę Rodziców. Bez was Kochani Rodzice nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć – zakończył Marcin Urbański

W trakcie uroczystości 19 uczniów klas IV – VIII otrzymało nagrody z rąk wójta Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Ujeździe – Marcina Urbańskiego za uzyskanie średnich ocen 4,75 i więcej. Byli to następujący uczniowie: Monika Orkisz, Kamila Kargul, Patrycja Lenart, Wiktoria Dudek, Weronika Woźniak, Krystian Winiarski, Klaudia Ścibisz, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzyż, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Natalia Woźniak, Kacper Ścibisz, Zuzanna Madejska, Jakub Kargul, Bartłomiej Włodarski, Kacper Berdychowski i Julia Szczepańska. Dyrektor szkoły w Ujeździe wyróżnił uczniów za 100% frekwencję, wręczył dyplomy dla sportowców, podziękowania za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz nagrody za konkursy ekologiczne. Kacper Ścibisz odebrał nagrodę Mistrza Oszczędzania z rąk dyrektora BS w Staszowie/Oddział w Iwaniskach, a uczniowie którzy zgromadzili najwięcej na książeczkach SKO dostali pamiątkowe upominki.

W trakcie uroczystości odznaki „SZERYFA PRAW DZIECKA” z rąk Samorządu Uczniowskiego otrzymali: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor PSP w Ujeździe– Marcin Urbański oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Woźniak.

Zakończenie roku szkolnego było doskonałą okazją do tego, żeby pożegnać, a przede wszystkim podziękować za długoletnią pracę na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Elżbiecie Woźniak– przewodniczącej Rady Rodziców. Swoją wdzięczność za pełną oddania i pasji pracę na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wyraził wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radni Rady Gminy Iwaniska, dyrektor PSP w Ujeździe, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 
wstecz   dalej »