czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Wraz z finałem nauki szkolnej uczniowie klas drugich Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach zako
Okres treningów obejmował czas od 3 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r., wówczas dzieci uczestniczyły w projekcie powszechnej nauki pływania pod hasłem ,,Umiem pływać”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Ośrodek Sportu w Kielcach oraz Wójt Gminy Marek Staniek. Program obejmował20 godzin lekcyjnych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Głównym celem zajęć było oswojenie
z wodą zarówno płytką jak i głęboką wszystkich uczestników projektu. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, co dało możliwość zrealizowania treści programowych. Uczniowie klas drugich pod opieką instruktorów nauki pływania opanowali umiejętności podstaw pływania w czterech stylach: Rybka, Foka, Nurek oraz Delfinek.Na zakończenie zajęć na basenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia podstawowego kursu pływania.

Wspólne wyjazdy pod opieką koordynatora projektu pani Małgorzaty Banaczyk oraz wychowawcy pani Edyty Zapart zintegrowały zespoły klasowe. Ćwiczenia i zabawy w wodzie dały możliwość ruchowego i emocjonalnego ,,wyżycia się” oraz dostarczyły radości i satysfakcji. Stały się jedną z aktywnych form spędzania czasu wolnego pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Dały uczestnikom doskonały początek do kontynuacji przygody z pływaniem.

 
wstecz   dalej »